Kurumumuz, k-12 bütünlüğü içerisinde “Understanding by Design (UbD) – Anlamaya Dayalı Tasarım” modelini, eğitim anlayışı olarak benimsemiştir. Kısaca UbD olarak adlandırılan tasarım modeli, öğretmenlerin birer tasarımcı rolü üstlenerek öğretimi aktif bir biçimde planlamasını, bu planlamaları yaparken ulaşılmak istenen büyük resim doğrultusunda birbiriyle ilişkili adımlar atmalarını ve bağlantılar kurarak öğretime bütüncül bir bakış açısıyla bakmalarını sağlamaktadır.

UbD temelinde hazırlanan planın uygulandığı bir öğrenme ortamı, bilginin kalıcı ve anlamlı hale gelmesi ve farklı öğrenme ortamlarına transferi gibi konularda öğrencileri avantajlı kılmaktadır.

Çünkü bu tip bir öğrenme ortamı, öğrenmenin sorgulamalı ve uygulamalı bir biçimde gerçekleşmesine, öğrencilerin kendilerini sıkça ifade etmesine, düşüncelerini paylaşmasına ve öğrendiklerini birbiriyle bağlantılı bir şekilde sunmasına olanak sağlamaktadır.