Bilimsel süreçleri ve teknolojik çözümleri sorgulayabilmeyi, araştırma sonuçlarını yorumlayabilmeyi, Fizik, kimya, biyoloji bilimleri arasındaki ilişkiyi anlayabilmeyi, bu ilişkiyi güncel yaşam ile bağdaştırabilmeyi hedefleyen uygulamalar.

Etkin laboratuvar çalışmaları.

Ezberden uzak, yaparak-yaşayarak bilimsel düşünceyi hayatın her alanına taşıyan programlar.

Bireysel ve grup olarak yürütülen projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım.