Bilimsel süreçleri ve teknolojik çözümleri sorgulayabilmeyi, araştırma sonuçlarını yorumlayabilmeyi, Fizik, Kimya ve Biyoloji bilimleri arasındaki ilişkiyi anlayabilmeyi, bu ilişkiyi güncel yaşam ile bağdaştırabilmeyi hedefleyen uygulamalar.

Etkin laboratuvar çalışmaları.

Ezberden uzak, yaparak-yaşayarak bilimsel düşünceyi hayatın her alanına taşıyan programlar.

Bireysel ve grup olarak yürütülen projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım.