Toplumsal sorunlara duyarlı, sorumluluk sahibi, önyargılardan uzak, bilgili, katılımcı, sorgulayan, araştıran, üreten, tartışma ve uzlaşmayı bilen öğrenciler yetiştirir.

Tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık, bilgi kuramı, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini içerir.

“Bilim bir bütündür” felsefesiyle sosyal bilimlerin dışındaki tüm alanlarla işbirliği yapar.

Ulusal / uluslararası kültür ve sanat aktivitelerine, çeşitli proje ve yarışmalara katılır.

Arazi ve saha çalışmaları düzenler.

Dersleri günlük yaşamla ilişkilendiren proje ve yarışmalar organize eder.