Ana dilimizi doğru ve etkin kullanma,

Sağlıklı iletişim kurma,

Kitap okuma,

Türk edebiyatının tarihi gelişimini seçkin eserler aracılığıyla kavrama,

Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini eleştirel bir gözle inceleme,

Yapıcı-yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilme,

Yazım ve noktalama kurallarına özen gösterme,

Sistemli düşünme,

Kendini yazarak, konuşarak doğru bir biçimde ifade edebilme,