Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü (PDR)

TED İstanbul Kolejinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü (PDR), öğrencinin kişisel potansiyeli oranında kendini geliştirebilmesi, yaratıcı düşünebilmesi, problem çözme ve karar verebilme becerisine sahip olabilmesi, daha verimli bir yaşama doğru kendini hazırlayabilmesi için çalışmalarını, kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında her öğrenciye yönelik olarak yürütmektedir.

Ortaokulumuzda; öğrencilerimize; ergenlik dönemi, verimli çalışma, sınav kaygısı, problem çözme, iletişim becerileri, gibi konularda bilgilendirmeler yapılmaktadır. Akademik başarı takip ve yönlendirilmeleri ile liseye hazırlık çalışmaları yürütülmektedir.

Ortaokulumuzda; Öğrenci Gelişim Programı (ÖGEP) uygulanmaktadır. ÖGEP; öğrencinin akademik, davranışsal, kişisel (sosyal ve duygusal) gelişimi ve öğrenme sürecine yönelik destek vermek amacı ile uygulanan programdır. Akademik, davranış-disiplin, kişisel, sosyal, duygusal alanlarda farklı gelişen ve öğrenen öğrenciler bu programda ele alınır. Planlanan ve yürütülen çalışmalar hakkında ilgili öğrenci ailelerine bilgilendirme yapılır.

Kurumumuzda tüm öğrencilere yönelik olarak; bireysel görüşmeler, sınıf çalışmaları, gözlem, değerler eğitimi ve öğrenci birliği çalışmaları yapılmakta; toplum hizmeti çalışmalarında öğrencileri yönlendirme ve takip etme sürecinde yer alınmaktadır. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminerler düzenlenmekte, bilgilendirme amaçlı bültenler ve yazılar hazırlanmaktadır.

Ansolon