Yatılı bölümümüz, okulumuz tarafından sunulan eğitim ve öğretim etkinliklerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bu nedenle öğrencilerimizin okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ettikleri süreler içinde kullanımına açıktır.

KAPASİTE: Lise öğrencileri için geçerli olan yatılı programımızda elli yedi kişilik öğrenci kapasitesi mevcuttur. Kız öğrenci katlarında 3-4 kişilik odalar, erkek öğrenci katlarında 3-4 kişilik odalar bulunmaktadır.

YATILI PROGRAMI ALACAK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ
Yatılı okuma hakkı verilecek öğrenciler aşağıdaki öncelik sırasına göre belirlenir.

 • Yurt dışında yaşayan ailelerin çocukları
 • Mahrumiyet bölgelerinde bulunan ailelerin çocukları
 • İstanbul dışında yaşayan ailelerin çocukları
 • Kocaeli ve İstanbul’un uzak ilçelerinde yaşayan ailelerin çocukları
 • İstanbul’un Avrupa yakasında yaşayan ailelerin çocukları
 • İstanbul’un Asya yakasında yaşayan ailelerin çocukları

YATILI PROGRAMI

 • 7 gün yatılı programı: Yedi gün yatılı programına dahil olan öğrenciler haftanın yedi günü okulda kalırlar.
 • 5 gün yatılı programı: Beş gün yatılı programına dahil olan öğrenciler Cuma günleri ders bitiminden sonra okuldan ayrılırlar. Pazar günleri 21.00’e kadar veya Pazartesi günleri okul saatinde (yatılı bölümden en geç 07.45’te çıkacak şekilde) okula dönerler.

 

Hafta Sonu ve Tatil Günlerinde Kampüste Kalmak
5 gün yatılı programına dahil olan öğrencilerin hafta sonu okulda kalmaları: Cuma, Cumartesi ve tatil günleri bir okul etkinliği varsa ve beş günlük yatılı programındaki bir öğrenci okulda kalmak isterse, velisinin etkinlikten önce yazılı imzalı izin göndermesi ve Yatılı Bölüm Müdür Yardımcısının onaylaması ile yatılı bölümde kalmasına izin verilir.

YATILI BÖLÜM YÖNETİMİ
Yatılı Bölüm Lise Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.
YATILI BÖLÜM KADROSU / EKİBİMİZ
Yatılı Bölüm Müdür Yardımcısı
Yatılı Bölüm Sorumlu Öğretmenleri
Yatılı Bölüm Belleticileri
Yatılı Bölüm Hemşireleri
YATILI BÖLÜM ÖĞRENCİ BİRLİĞİ
Yatılı bölümdeki yaşamı geliştirmesi amacı ile kurulmuş Yatılı Bölüm Öğrenci Birliğine her öğretim yılı başında, her sınıf seviyesinden temsilci öğrenciler seçilir. Birlik bir önceki yıl disiplin cezası almamış ve not ortalaması 70 ve daha üstü olan öğrencilerden oluşur.

YATILI BÖLÜMDE YAŞAM
Kurallar: Yatılı bölümdeki genel yaklaşım, başkalarını rahatsız etmemek ve onların yatakhane kullanım haklarına saygı göstermektir. Bu çerçeve içinde, MEB Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’nde yazılı olan beklentilerin yanı sıra, öğrencilerimizden yatılı bölüm kurallarına da uymaları beklenir.

İzin Kuralları: Öğrenci yalnızca velisi veya velisinin belirlediği kişi tarafından okuldan alınabilir. İzin dilekçesi olmayan öğrencinin yatılı bölümden çıkışına izin verilmez.

Ziyaretçiler: Yatılı Bölüm Müdür Yardımcısından izin alan ziyaretçilerin kampüse giriş-çıkış saatleri hafta içi 16.00-18.00, hafta sonu 10.00-20.00 arasıdır.
Alıkoyma Uygulaması: Yatılı bölüm kurallarına uyulmaması durumunda, yatılı bölüm sorumlu öğretmenleri veya belleticileri tarafından verilen bir yaptırımdır. 
Kampüs Alanlarının Kullanımı ve Yatılı Bölüm Ortak Kullanım Alanları:

 • Spor Salonları
 • Müzik Odaları
 • Kütüphane
 • Yemekhane
 • Yatılı Bölüm Kafeteryası
 • Çamaşırhane
 • Revir

Etütler: Yatılı öğrencilerimizin tamamı okul programımız gereği etüt programına katılmak ile yükümlüdürler. Etütler lise binasında bulunan kütüphane salonunda ve yatılı bölüm etüt odasında 17.50 – 19.10 arasında yapılır. Etütlerde bir belletici bulunur. Etütlerde öğrenciler bireysel çalışma yapabildikleri gibi grup çalışması da yapabilirler.
Etkinlikler: Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine yardımcı olmak, yatılı ruhuna katkıda bulunmak, İstanbul’u tanıtmak ve öğrencilerin moral açısından desteklenmesi amacıyla öğretmen gözetiminde geziler, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenir.
Zaman Çizelgesi / Takvim: Yatılı bölümde yaşamı çerçeveleyen ve takip edilen bir zaman çizelgesi ve okulumuz akademik çalışma planına uygun olarak hazırlanan bir çalışma takvimi bulunur.
Yatılı Bölüm Yönergesi ve Kuralları El Kitapçığı: Eğitim-öğretim yılının başında öğrencilerimiz ve velileri ile paylaşılan kitapçık yatılı bölümü anlatan bir rehber niteliğindedir.