Anlamaya Odaklı Öğretim Tasarımı (Understanding by Design-UbD):

Anaokulumuzda eğitim-öğretim programı, öğretim süreci ve ölçme değerlendirme planlaması UbD temelli yapılır.

  • Çift Dilli Eğitim programımızda tematik yaklaşımla hazırlanan UbD planlarımız, paralel içerikte ele alınır ve eş zamanlı olarak yürütülür.
  • UbD temelli yaptığımız öğretimde farklılaştırılmış öğretim yöntem ve teknikleriyle öğrenme süreci zenginleştirilir ve öğrencilerin bu süreçte aktif rol almaları sağlanır.
  • UbD planlarımız müzik, beden eğitimi ve görsel sanatlar dersleri ile bağlantı kurmayı sağlayan disiplinler arası öğretim anlayışıyla ve bütüncül bir bakış açısıyla tasarlanır.
  • Farklı alternatif ölçme-değerlendirme araçlarıyla (performans, rubrik, gözlem formu, kontrol listeleri gibi) derinlemesine öğrenme ve anlamaya odaklanılır.