Ortak Sınavlar: Sınıf geçme yönetmeliği gereğince öğretim yılı boyunca dönemde iki ortak sınav uygulanır. Sınavlar ezber bilgiler yerine, öğrencilerin yorumlama, ilişki kurma ve bilgileri yaşamdaki durumlara uyarlama becerilerini geliştirecek nitelikte ve dersin işlenişindeki zenginliğe paralel bir yapıda hazırlanır.

Proje Ödevi: Hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencileri yapacakları tercihler doğrultusunda yılda bir kez olmak üzere en az bir, en fazla üç dersten proje ödevi hazırlamak zorundadırlar. Proje çalışmaları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Proje (Tez): Proje (tez) hazırlama çalışması, 11. sınıftan başlayıp 12. sınıfın birinci döneminin sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Proje (tez) çalışmaları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Performans Çalışması: Ders programında öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde edilen kazanımların yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak paylaşılmasına yönelik ders öğretmeninin gözetiminde yapılan bireysel veya grup çalışmasıdır. Performans çalışmaları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Konu Tarama (Quiz): Öğrencilerin bir konu/ünite ile ilgili öğrenme eksiklikleri ve güçlükleri belirlenir.

Sınav Analizleri ve Geri Bildirim Çalışmaları: Sınav analizlerine göre hazırlanan raporlarla sınıf, şube ve öğrencilerin güçlü ve gelişmeye ihtiyaç duyulan yönleri hakkında öğretmenlere, bölüm başkanlarına ve okul yönetimine bilgi verilir. Sınıf ve şube bazında saptanan eksiklikler ders öğretmenlerince pekiştirici çalışmalarla, öğrenci bazında desteklenmesi gereken alanlar ise bireysel çalışmalarla tamamlanır.

Kurumsal Soru, Ödev, Etkinlik ve UbD Plan Bankası Çalışmaları: İnternet tabanlı yazılımla oluşturulmuş kurumsal bankamızda; derslerin öğrenme alanlarına (ünite, konu, kazanım) göre üretilmiş farklı soru tipleri, ödevler, etkinlikler ve UbD planları arşivlenir. Böylelikle akademik dökümanlar biraraya getirilerek kurumsal bir birikim oluşturulur ve öğretmenlerin erişimine sunulur.