TED İstanbul Kolejinde bir doktor ve biri anaokulunda olmak üzere iki hemşirenin görev aldığı, her türlü acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek, modern donanımlı iki revir bulunmaktadır. Öğrencilerin her birinin aşıları ve geçmiş hastalıklarını kapsayan sağlık dosyaları tutulmaktadır. Öğrenciler belirli aralıklarla sağlık taramalarından geçirilmekte, varsa sorunları ve eksik aşıları ailelerine bildirilmektedir. Okulda düzenlenen sağlık söyleşilerinde öğretmenlere ve öğrencilere genel sağlık ve beslenme bilgileri verilmektedir. Servis şoförlerine ve hosteslerine de okula geliş ve gidişlerde karşılaşılabilecek acil durumlarda alıncak önlemler konusunda eğitim verilmektedir. Kampus Anaokulunda yılda bir kez düzenlenen "Diş Şenliği"nde çocukların diş taramaları yapılmakta, diş doktoruna korkmadan gitmeleri amaçlanmaktadır. Okullarımızda yılda bir kez göz taraması yapılmaktadır. Ayrıca anaokullarımızda, sağlık kuruluşlarına tertip edilen geziler ve düzenlenen seminerler sayesinde çocuklarda sağlık bilinci küçük yaşlardan itibaren geliştirilmektedir.