TED İstanbul Kolejinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü (PDR), öğrencinin kişisel potansiyeli oranında kendini geliştirebilmesi, yaratıcı düşünebilmesi, problem çözme ve karar verebilme becerisine sahip olabilmesi, daha verimli bir yaşama doğru kendini hazırlayabilmesi için çalışmalarını, kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında her öğrenciye yönelik olarak yürütmektedir.

Anaokulumuzda; öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal, dil ve psikomotor gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapılmakta, hazırlık sınıfındaki öğrencilerimizin ilkokula geçişini kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmaların yanı sıra anaokulumuzda Öğrenci Gelişim Programı (ÖGEP) uygulanmaktadır. ÖGEP; öğrencinin akademik, davranışsal, kişisel (sosyal ve duygusal) gelişimi ve öğrenme sürecine yönelik destek vermek amacı ile uygulanan programdır. Akademik, davranışsal, kişisel, sosyal, duygusal alanlarda farklı gelişen ve öğrenen öğrenciler bu programda ele alınır. Planlanan ve yürütülen çalışmalar hakkında ilgili öğrenci ailelerine bilgilendirme yapılır.