Öğrencilerimizin, Matematiğin tüm evreni anlamak ve anlamlandırmak için, insan zihninin keşfettiği en önemli araç olduğunun farkına varmalarını sağlamak,

Matematiğin pratik alanda kullanımını fark ettirmek,

Bir problemin birden fazla çözüm yollarının olabileceğini göstermek, bu çözüm yollarının bireysel ve grup olarak sorgulanmasını sağlayan aktiviteler düzenlemek,

Dersin yapısına ve içeriğine uygun olan etkin, geçerli ve güncel öğretim metotları uygulamak,

Öğrencilerin bireysel farklılıklarına yönelik akademik çalışmalar hazırlamak,

Öğrencinin çeşitli olay ve olgularda yer alan sebep sonuç ilişkisini yorumlayabilmesini sağlamak,

Sözel ifade ile sayısal düşünme becerisini bir arada kullanmayı kazandıran çalışmalar,

Sayısal (ya da soyut olabilir) düşünme ile dil ilişkisini görmelerini ve yetkin kullanabilmelerini sağlamak,

Eğitim felsefemize uygun uluslararası programları ve yaklaşımları takip etmek ve en uygun olanları ders hazırlıklarında kullanmak,

Öğrencinin, Matematiksel kavramları öğrenmesini, bu kavramların birbirleriyle ilişkilerini görmesini ve diğer bilimlerle ilişkisini fark edip, öğrendiklerini transfer edebilmesini sağlamak,

Matematiksel düşünme süreçlerindeki bireysel akıl yürütme, analiz-sentez yapabilme ve kendi stratejilerini geliştirebilme becerilerini öğrenciye kazandırmak ve onlara bu süreçlere uygun uygulama alanları yaratmak,

Öğrencinin, Matematiksel süreçlerle ilgilenirken dikkatli, özenli, sabırlı, sorumlu ve istekli olunması gerektiğini keşfetmesini sağlamak.