TED İstanbul Kolejinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü (PDR), öğrencinin kişisel potansiyeli oranında kendini geliştirebilmesi, yaratıcı düşünebilmesi, problem çözme ve karar verebilme becerisine sahip olabilmesi, daha verimli bir yaşama doğru kendini hazırlayabilmesi için çalışmalarını, kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında her öğrenciye yönelik olarak yürütmektedir.

İlkokulumuzda; öğrencilerimizin yaş gelişim özellikleri doğrultusunda çalışmalar yürütülmekte; sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirici ve destekleyici çalışmalar yapılmaktadır. Ağırlıklı olarak; kurallara uyma, sorumluluk bilinci kazandırma, öfke kontrolü, sorun çözme, arkadaşlık ilişkileri, özgüven kazandırma, yardımseverlik duyguları kazandırmaya yönelik etkinliklere yer verilmekte; düşünme becerilerini geliştirme amaçlı çalışmalar yapılmaktadır.

Kurumumuzda tüm öğrencilere yönelik olarak; bireysel görüşmeler, sınıf çalışmaları, gözlem, değerler eğitimi ve öğrenci birliği çalışmaları yapılmakta; toplum hizmeti çalışmalarında öğrencileri yönlendirme ve takip etme sürecinde yer alınmaktadır. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminerler düzenlenmekte, bilgilendirme amaçlı bültenler ve yazılar hazırlanmaktadır.

İlkokulumuzda; Öğrenci Gelişim Programı (ÖGEP) uygulanmaktadır. ÖGEP; öğrencinin akademik, davranışsal, kişisel (sosyal ve duygusal) gelişimi ve öğrenme sürecine yönelik destek vermek amacı ile uygulanan programdır. Akademik, davranışsal, kişisel, sosyal, duygusal alanlarda farklı gelişen ve öğrenen öğrenciler bu programda ele alınır. Planlanan ve yürütülen çalışmalar hakkında ilgili öğrenci ailelerine bilgilendirme yapılır.