ÖĞRENCİLERİN İLKOKUL SÜRESİNCE SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR
Öğrenciler;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren bir vatandaş olmanın önemini kavrarlar.
 • Atatürk ilke ve devrimlerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişimindeki yerini ve önemini kavrarlar.
 • Özgür birer birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varır ve diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılarlar.
 • Kültürel öğelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini anlarlar.
 • Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların önemini fark ederler.
 • Çocuk olarak sahip oldukları haklarını bilirler.
 • Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alırlar.
 • Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, küre, zaman şeridi vb.) kullanmayı becerebilme özelliğine sahip olurlar.
 • Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçli kullanırlar.
 • Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler, kaynakları israf etmeden kullanırlar.
 • Çevrelerindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, yapıtları, nesneleri tanırlar.
 • Yaşadığı çevrenin coğrafî özelliklerini tanıyarak, insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimin bilincinde olurlar.
 • Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının farkına varıp çevre duyarlılığı içerisinde doğal kaynakları korumaya çalışır ve sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip olurlar.
 • Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlarlar.
 • Türkiye’nin komşuları ile ilişkilerini kavrarlar ve farklı kültürlere saygı duyarlar.
 • Grafik okur, yorumlarlar.
 • Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler olarak eleştirel düşünme becerisine sahip olurlar.
 • Ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösterirler.
 • Katılımın önemine inanıp kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için görüş belirtirler.

İLKOKUL SÜRESİNCE SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Sosyal Bilgiler dersine yönelik etkinlikler, anlamaya dayalı tasarım modeli kapsamında planlanır.
 • Planlamalarda yaratıcı düşünme, iletişim kurma, araştırma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, gözlem yapma, empati becerilerini geliştirmeyi sağlayacak uygulamalar kullanılır.
 • Bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencilerin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimlerine olanak sağlayan ders etkinlikleri uygulanır.
 • Farklılaştırmaya yönelik yöntem ve stratejiler kullanılarak öğrencilerin performanslarını ortaya koymalarına ve geliştirmelerine olanak sağlayacak ders içi etkinlikler gerçekleştirilir.
 • Ders işlenişi sırasında bireysel ve grup çalışmaları, iş birlikçi öğrenme yöntemi ile öğrencilerin bilgileri, yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sağlanır,
 • Yaratıcı drama çalışmaları ile öğrencilerin konuları duyumsayarak öğrenme ve kavramaları sağlanır.
 • Toplumu etkileyen konularda ihtiyaçların karşılanması için fikir üretme, bu fikri çevresindekilere iletme, görüşme, tartışma, planlama, uzlaşma ve eylemde bulunmaları doğrultusunda ev ödevleriyle konular desteklenir.
 • Hafta içinde yapılan çalışmalar ve ödevler, Google Classroom üzerinden öğrencilerle paylaşılır.

İLKOKUL SÜRESİNCE SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 • Yıl boyunca ders içi performansları;
  • Verilen ödevlerin ve çalışmaların zamanında teslimi,
  • Derse aktif katılım,
  • Bireysel ve grup çalışmaları
  • Performans görevlerine göre değerlendirilir.
 • Dördüncü sınıflarda MEB’ den gelecek olan yönlendirmeye göre yapılacak olan değerlendirme çalışmaları sonucunda not verme işlemi yapılacaktır