Matematik

ÖĞRENCİLERİN  İLKOKUL SÜRESİNCE MATEMATİK DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

  • Matematiksel okur yazarlık becerilerini geliştirir ve etkin bir şekilde kullanırlar.
  • Matematiksel kavramlar arasındaki ilişkileri anlayarak, günlük hayatta kullanırlar ve farklı disiplinlere transfer edebilirler.
  • Matematiğin anlam ve dilini doğru kullanırlar.
  • Matematiksel kavramları anlar.
  • Kavramları, somut yaşam modellerinden yola çıkarak ele alır.
  • Matematiğin günlük yaşamlarındaki önemini anlar ve diğer alanlarla ilişkilerini fark edip deneyimler.
  • Alan bilgisini kullanma, örnek verme, sıralama, sınıflama, karşılaştırma, ilişki kurma, ayırt etme, sonuç çıkarma, tahmin etme, karar verme, problem çözme, perspektif algılama gibi becerilerini geliştirirler.
  • Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirirler.
  • Sayısal düşünme becerilerini geliştirir ve çözüm yöntemi geliştirme becerilerini arttırırlar.

Ansolon