ÖĞRENCİLERİN İLKOKUL SÜRESİNCE MATEMATİK DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 • Matematiksel okur yazarlık becerilerini geliştirir ve etkin bir şekilde kullanırlar.
 • Matematiksel kavramlar arasındaki ilişkileri anlayarak, günlük hayatta kullanırlar ve farklı disiplinlere transfer edebilirler.
 • Matematiğin anlam ve dilini doğru kullanırlar.
 • Matematiksel kavramları anlar.
 • Kavramları, somut yaşam modellerinden yola çıkarak ele alır.
 • Matematiğin günlük yaşamlarındaki önemini anlar ve diğer alanlarla ilişkilerini fark edip deneyimler.
 • Alan bilgisini kullanma, örnek verme, sıralama, sınıflama, karşılaştırma, ilişki kurma, ayırt etme, sonuç çıkarma, tahmin etme, karar verme, problem çözme, perspektif algılama gibi becerilerini geliştirirler.
 • Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirirler.
 • Sayısal düşünme becerilerini geliştirir ve çözüm yöntemi geliştirme becerilerini arttırırlar.

İLKOKUL SÜRESİNCE MATEMATİK DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Matematik dersine yönelik etkinlikler, anlamaya dayalı tasarım modeli kapsamında planlanır.
 • Dersin amacı öğrenciler ile paylaşılır veya kendilerine keşfettirilir.
 • Konu başlangıçlarında örnek bir durum ya da soru üzerinden, öğrencilerin işlenecek konuya ait ön bilgileri kontrol edilir, gerekli olan kazanımların kontrolü için hazırbulunuşluk çalışmaları uygulanır.
 • Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ya da hatırlatma yapılması için basitten karmaşığa/kolaydan zora doğru bir süreçte çalışmalar yapılır.
 • Somut materyaller (sayı blokları, geometrik cisimler, ağırlık, uzunluk, sıvı ölçüm aletleri…) aktif olarak kullanılır.
 • Öğrencilerin edindikleri bilgi ve beceriyi, kendi başına örnek ya da uygulama üzerinde denemeleri, eksik ya da yanlış öğrenmeleri varsa tamamlayıcı ve açıklayıcı soru ve cevaplarla konuyu kavramaları sağlanır.
 • Matematik sınıfında 2, 3 ve 4.sınıf öğrencileri sadece alan bilgilerini değil, becerilerini de (tahmin etme, karşılaştırma, çıkarım yapma, sayı hissi, akıl yürütme, problem çözme/yazma) geliştirecek çalışmalar yaparlar.
 • Öğrenciyi aktif kılacak çalışmalar, interaktif akıllı tahta etkinlikleri kullanılarak ele yapılır.
 • Hafta içinde yapılan çalışmalar ve ödevler, Google Classroom üzerinden öğrencilerle paylaşılır.

İLKOKUL SÜRESİNCE MATEMATİK DERSLERİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Yıl boyunca ders içi performansları;
  • Verilen ödevlerin ve çalışmaların zamanında teslimi,
  • Derse aktif katılım,
  • Bireysel ve grup çalışmaları
  • Anlamaya dayalı ders tasarım planlarındaki performans görevlerine göre değerlendirilir.
 • Dördüncü sınıflarda MEB’ den gelecek olan yönlendirmeye göre yapılacak olan değerlendirme çalışmaları sonucunda not verme işlemi yapılacaktır.