ÖĞRENCİLERİN İLKOKUL SÜRESİNCE TÜRKÇE DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR
Öğrenciler;

 • Türkçeyi, sevmeye, bilinçli ve özenli kullanmaya yönelirler.
 • İzlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazanırlar.
 • İzlediklerine, dinlediklerine, okuduklarına yönelik duygu ve düşüncelerini, sözlü ya da yazılı olarak doğru ve amaca uygun olarak anlatma becerisi kazanırlar.
 • Okuma zevki ve alışkanlığı kazanırlar.
 • Çeşitli etkinliklerle sözcük dağarcıklarını zenginleştirirler.
 • Günlük yaşamda yazılı ve sözlü olarak doğru iletişim kurmanın önemini kavrarlar.
 • İzledikleri, dinledikleri ve okudukları metinlerle ilgili doğru soru sorma tekniklerini bilirler.
 • Duygu, düşünce, izlenim ve hayalleri doğrultusunda yaratıcı yazılar yazarlar.
 • Okunan metinler arasında ilişkiler kurarak çıkarım yapmayı, okuduklarını yorumlamayı ve eleştirel açıdan ele almayı öğrenirler.
 • Bilgiye ulaşmak için yazılı/sözlü/görsel kaynaklardan, doğru teknikleri kullanarak araştırma yapmayı öğrenirler.

İLKOKUL SÜRESİNCE TÜRKÇE DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Türkçe dersine yönelik etkinlikler, anlamaya dayalı tasarım modeli kapsamında planlanır.
 • Türkçe dersi ve konularına yönelik etkinlikler yapılarak disiplinler arası ilişki kurulur.
 • Dinleme, okuma, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu kapsamında altı öğrenme alanına yönelik ayrıntılı, geliştirici ve destekleyici aktivitelere yer verilir.
 • Tüm disiplinlerde uygun olan konulara yönelik şiir, masal, öykü, tiyatro ve mektup türleri öğrencilere tanıtılır.
 • Medya okuryazarlığı, afiş-broşür hazırlama gibi güncel konu ve uygulamalar ele alınır.
 • İşlenen konularla güncel yaşam arasında bağlantı kurmak amacıyla gezi, gözlem, görüşme, sergi gibi aktivitelere yer verilir.
 • Doğru ve akıcı okuma teknikleri uygulanır.
 • Pratik ve yaratıcı düşünmeyi destekleyen, özgün ürünler ortaya koymayı amaçlayan yaratıcı yazma çalışmaları yapılır.
 • Hafta içinde yapılan çalışmalar ve ödevler, Google Classroom üzerinden öğrencilerle paylaşılır.

İLKOKUL SÜRESİNCE TÜRKÇE DERSLERİNDE ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 • Birinci sınıfın ikinci döneminden başlayıp dördüncü sınıfın sonuna kadar devam eden “Mekanik Okuma-Yazma Değerlendirmeleri” yapılır.
 • Yıl boyunca ders içi performansları;
  • Verilen ödevlerin ve çalışmaların zamanında teslimi,
  • Derse aktif katılım,
  • Bireysel ve grup çalışmaları,
  • Anlamaya dayalı ders tasarım planlarındaki performans görevlerine göre değerlendirilir.
 • Dördüncü sınıflarda MEB’ den gelecek olan yönlendirmeye göre yapılacak olan değerlendirme çalışmaları sonucunda not verme işlemi yapılacaktır.