ÖĞRENCİLERİN  İLKOKUL SÜRESİNCE HAYAT BİLGİSİ DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR

 • Farkındalıkları yüksek, öz güvenli, iletişim kurma yönü kuvvetli, öz disiplinli, akıl yürütme ile sosyal becerileri ve estetik duyarlılığa sahip, kararlı, girişimci ve tüm bunları etkin bir şekilde kullanan duyarlı bireyler olurlar.
 • Günlük yaşantılarında sorumluluk alarak karşılaştıkları sorunların çözümünde bilgi ve becerilerini kullanırlar.
 • Atatürk’ün ve getirdiği yeniliklerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişimindeki önemini kavrarlar.
 • Toplumun milli ve manevi değerlerini benimseyerek sahip çıkarlar.
 • Doğal çevresinde gerçekleşen olaylara karşı ilgili olup araştırırlar.
 • Kendini ve yaşadığı çevreyi tanırlar.
 • Kişisel gelişimini sağlamak için yapması gerekenlerin farkında olurlar.
 • Sağlıklı ve güvenli yaşam sürme bilinci edinirler.
 • Sosyal katılım becerisi kazanırlar.
 • Kaynakları verimli kullanma becerisi geliştirirler.
 • Öğrenmeyi öğrenme becerisi kazanırlar.
 • Temel düzeyde bilimsel süreç becerilerini kazanırlar.
 •  Bilgi ve iletişim teknolojilerini amacına uygun olarak kullanırlar.

İLKOKUL SÜRESİNCE HAYAT BİLGİSİ DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Hayat Bilgisi dersine yönelik etkinlikler, anlamaya dayalı tasarım modeli kapsamında planlanır.
 • Öğrencilerin yetkinliklerini kullanarak bilgiye ulaştıkları, sorgulamaya ve yaşantıya dayalı bir öğrenme süreci yaşanmaktadır.
 • Dersler etkinlik temelli, interaktif, deneylerle desteklenen, öğrenci yaşantılarından yola çıkılarak planlanmaktadır.
 • İşlenecek konular, öğrencilerin günlük yaşantılarıyla ilişkilendirilerek verilen görevlerle yaratıcılıklarını kullanmaları sağlanır.
 • Hafta içinde yapılan çalışmalar ve ödevler, Google Classroom üzerinden öğrencilerle paylaşılır.

İLKOKUL SÜRESİNCE HAYAT BİLGİSİ DERSLERİNDE ÖLÇME VE   DEĞERLENDİRME

 • Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında, standart olmayan, çeşitliliğe dayalı, esneklik anlayışıyla hareket edilen bir ölçme-değerlendirme yaklaşımı yer almaktadır.
 • Yıl boyunca ders içi performansları;
  • Verilen ödevlerin ve çalışmaların zamanında teslimi,
  • Derse aktif katılım,
  • Bireysel ve grup çalışmaları,
  • Öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları,
  • Anlamaya dayalı ders tasarım planlarındaki performans görevlerine göre değerlendirilir.