PROJE TAKVİMİ
15-16-17.01.2024: Tercih formlarının sistem üzerinden öğrenciler tarafından gönderilmesi (saat 23.59’a kadar gönderilmelidir.)
19.01.2024: Proje Tercih sonuçlarının şifreli alanda duyurulması
25-26-27-28.03.2024: Ara Kontrol-Proje taslağının Proje Danışman öğretmenine Google Classroom üzerinde gönderilmesi
15-16.17.05.2024 : Projelerin tamamlanmış olarak öğretmenlere teslimi
31.05.2024: Öğretmenler tarafından projelerin değerlendirilip sonuçların öğrencilere bildirilmesi

PROJECT CALENDAR
15-16-17.01.2024: Students will submit the choice forms via the system (due until 23.59 p.m.).
19.01.2024: Project Choice results will be announced in the password area.
25-26-27-28.03.2024: Check – Project drafts will be sent to the Mentor Teacher via Google Classroom.
15-16.17.05.2024: Completed projects will be delivered to the teachers.
31.05.2024: The projects will be assessed by the teachers and the results will be notified to the students.