Okulumuzda; ana revir, anaokulu reviri ve yatılı bölüm reviri olmak üzere 3 tane sağlık ünitesi bulunmaktadır.

Anaokulu reviri ve ana revirden sorumlu 1 hekim ve 2 gündüz hemşire eğitim ve öğretim saatlerinde hizmet vermektedir.
Yatılı bölümde ise 2 hemşire akşam ve hafta sonlarında hekim iletişimi halinde görev yapmaktadır.

Okulumuzda 1. Basamak sağlık hizmetleri yürütülürken, acil müdahaleler, okul sağlığı programları ve iş sağlığı ve güvenliği programları da yürütülmektedir.