Okulumuzda; ana revir, anaokulu reviri ve yatılı bölüm reviri olmak üzere 3 tane sağlık ünitesi bulunmaktadır.

Anaokulu revirinden sorumlu 1 hekim ve 1 hemşire, Ana revirden sorumlu 1 hekim ve 1 hemşire eğitim ve öğretim saatlerinde hizmet vermektedir. Yatılı bölümde ise 2 hemşire akşam ve hafta sonlarında hekim iletişimi halinde görev yapmaktadır.

Okulumuzda 1. Basamak sağlık hizmetleri yürütülürken, acil müdahaleler, okul sağlığı programları ve iş sağlığı ve güvenliği programları da yürütülmektedir.

Okul Sağlığı Hizmetleri; öğrencilerin ve okul personelinin sağlığın değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilebilmesi için yapılan çalışmaların tümüdür. Okul Sağlığı Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul personelinin ruhsal, bedensel ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olmalarını hedefler.

Amaç-Dayanak
"Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Yönelik Okul Sağlığı Rehberi"nde okul sağlığı, öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilmesi için yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlanmaktadır.

Kapsam
Okul sağlığı hizmetleri; okul çevre sağlığı hizmetleri, okulun fiziki çevresi, yeri ve konumu, okulun mutfak, yemekhane ve kantinlerinin uygunluğu, tuvaletlerin uygunluğu, okul içme ve kullanma suları, öğrencilerinin sağlığının değerlendirmesi, okul sağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesi, okullarda sağlık eğitimi çalışmaları, okullarda sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları (sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin teşviki, sigara, alkol ve madde kötüye kullanımının önlenmesi, ruh sağlığına yönelik çalışmalar, şiddetin önlenmesi, çocuk istismarına yaklaşım, kazalardan koruma, afet bilinci ve ilkyardım, kronik hastalıklara yaklaşım, bulaşıcı hastalıklar ile mücadele, ağız ve diş sağlığı hizmetleri ve sektörler arası işbirliği çalışmaları) kapsar.