ÖĞRENCİLERİN  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve güvenli biçimde kullanmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri sergilemek.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kültürel-sosyal açıdan bireysel ve toplumsal katkıları konusunda bilinçlenmek ve olumlu tutum geliştirmek.
 • Bilişim etiği, gizlilik ve güvenlik konularında duyarlı davranmak.
 • Bilişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurabilmek, fikir ve projelerini gerçekleştirebilmek.
 • Bilgi ve fikirlerini farklı hedef kitlelerin anlayacağı biçimde düzenleyip medya aracılığı ile paylaşabilmek.
 • Farklı gruplarla iletişim kurarak sanal ortamlara ilişkin sosyal ve kültürel anlayış geliştirmek.
 • Sosyal medyayı etkili biçimde kullanabilmek ve yönetebilmek.
 • Bilgiye erişebilir, bilgiyi analiz edebilir ve bilgiden bilgi üretmenin gücünü ve önemini kavrayabilir olmak.
 • Bilgiyi yapılandırma süreçlerinde farklı araç ve yaklaşımları kullanabilmek.
 • Çeşitli sanal ortamları, medya ve yazılım türlerini kullanarak ortak ürün ve projeler üretebilir.
 • Bir problemi çözmek ve projeyi gerçekleştirmek için strateji geliştirebilmek, çözüm üretirken farklı bakış açılarını ve yaklaşımları kullanabilmek.
 • Yazarlık ve programlama dillerini tanımak, en az bir yazarlık/ programlama dilini etkili biçimde kullanabilmek.
 • Sistemleri ve konuları incelemek için model, benzeşimler ve canlandırmalar oluşturabilmek.
 • Bir problemi çözmek ve projeyi gerçekleştirmek için strateji geliştirebilmek, çözüm üretirken farklı bakış açılarını ve yaklaşımları kullanabilmek.
 • Yazarlık ve programlama dillerini tanımak, en az bir yazarlık/ programlama dilini etkili biçimde kullanabilmek.
 • Sistemleri ve konuları incelemek için model, benzeşimler ve canlandırmalar oluşturabilmek.

ORTAOKUL SÜRESİNCE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bilişim Teknolojileri dersleri, 24 adet internete bağlı bilgisayarın bulunduğu laboratuvarda uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi müfredatında;

 • Microsoft Office programları kullanımı,
 • Programlama,
 • 3 Boyutlu Tasarım,
 • Yapay Zeka Makine Öğrenmesi Temel Uygulamaları,
 • Elektronik Devre Programlama,
 • Ardunio ve robot eğitimlerine yer verilmektedir.

Sosyal Etkinlik saatlerinde yürütülen kulüp çalışmalarında amaç;

 • Bilim ve teknolojiyi sevdirmek,
 • Takım çalışmasını öğretmek,
 • Öğrencilerin matematik ve analitik düşünme alt yapısını, yaratıcılıklarını, bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmektir.

Okulumuzda her yıl düzenlenen Teknoloji ve Mühendislik Fuarında;

 • Kodlama ve Oyun Tasarımı,
 • 3D Tasarım,
 • Robotik ve Maker alanlarında farklı atölye çalışmaları düzenlenmekte ve fuar alanında sene içerisinde öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar sergilenmektedir.

ORTAOKUL SÜRESİNCE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDE ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 • Öğrencilerin yıl içerisinde yaptıkları çalışmalar, okulun sunucularında depolanmakta ve her öğrenciye ait bir ürün klasörü oluşmaktadır.
 • Öğrencilerin kazanımları ders içerisinde yaptıkları uygulamalar ve hazırladıkları ürünleriyle değerlendirilmektedir.
 • Kazanım değerlendirmesi amacıyla her dönem yazılı veya uygulama sınavı yapılır. Uygulama sınavında öğrenciler verilen yönerge doğrultusunda kendilerinden istenen uygulamaları gerçekleştirir. Uygulama sınavları bitiminde öğrenci dosyaları toplanarak, öğretmenler tarafından hazırlanmış olan ayrıntılı bir değerlendirme ölçeği ile değerlendirilir.
 • Sınıf içi performans notları; öğrencilerin aktif olarak derse katılımı, tüm uygulamaları yapmaları ve sınıf içindeki davranışları göz önüne alınarak verilir.