Bilişim ve Eğitim Teknolojileri

ÖĞRENCİLERİN  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDEELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve güvenli biçimde kullanmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri sergilemek.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kültürel-sosyal açıdan bireysel ve toplumsal katkıları konusunda bilinçlenmek ve olumlu tutum geliştirmek.
 • Bilişim etiği, gizlilik ve güvenlik konularında duyarlı davranmak.
 • Bilişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurabilmek, fikir ve projelerini gerçekleştirebilmek.
 • Bilgi ve fikirlerini farklı hedef kitlelerin anlayacağı biçimde düzenleyip medya aracılığı ile paylaşabilmek.
 • Farklı gruplarla iletişim kurarak sanal ortamlara ilişkin sosyal ve kültürel anlayış geliştirmek.
 • Sosyal medyayı etkili biçimde kullanabilmek ve yönetebilmek.
 • Bilgiye erişebilir, bilgiyi analiz edebilir ve bilgiden bilgi üretmenin gücünü ve önemini kavrayabilir olmak.
 • Bilgiyi yapılandırma süreçlerinde farklı araç ve yaklaşımları kullanabilmek.
 • Çeşitli sanal ortamları, medya ve yazılım türlerini kullanarak ortak ürün ve projeler üretebilir.
 • Bir problemi çözmek ve projeyi gerçekleştirmek için strateji geliştirebilmek, çözüm üretirken farklı bakış açılarını ve yaklaşımları kullanabilmek.
 • Yazarlık ve programlama dillerini tanımak, en az bir yazarlık/ programlama dilini etkili biçimde kullanabilmek.
 • Sistemleri ve konuları incelemek için model, benzeşimler ve canlandırmalar oluşturabilmek.
 • Bir problemi çözmek ve projeyi gerçekleştirmek için strateji geliştirebilmek, çözüm üretirken farklı bakış açılarını ve yaklaşımları kullanabilmek.
 • Yazarlık ve programlama dillerini tanımak, en az bir yazarlık/ programlama dilini etkili biçimde kullanabilmek.
 • Sistemleri ve konuları incelemek için model, benzeşimler ve canlandırmalar oluşturabilmek.

ORTAOKUL SÜRESİNCE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDEYAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Bilişim Teknolojileri dersleri, 25 adet internete bağlı bilgisayarın bulunduğu laboratuvarda uygulamalı olarak yapılmaktadır.
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi müfredatında;
 • Office programları kullanımı,
 • Programlama,
 • 3 Boyutlu Tasarım,
 • Mobil Uygulama Geliştirme,
 • Elektronik Devre Programlama,
 • Ardunio ve robot eğitimlerine yer verilmektedir.
 • Sosyal Etkinlik saatlerinde yürütülen kulüp çalışmalarında amaç;
 • Bilim ve teknolojiyi sevdirmek,
 • Takım çalışmasını öğretmek,
 • Öğrencilerin matematik ve analitik düşünme alt yapısını, yaratıcılıklarını, bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmektir.
 • Okulumuzda her yıl düzenlenen Teknoloji ve Mühendislik Fuarında;
 • Kodlama ve Oyun Tasarımı,
 • 3D Tasarım,
 • Robotik, Maker,
 • Teknolojik Atıklar İle Heykel Tasarımı Atölyesi gibi farklı atölye çalışmaları düzenlenmekte ve fuar alanında sene içerisinde öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar sergilenmektedir.

ORTAOKUL SÜRESİNCE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNDEÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 • Öğrencilerin yıl içerisinde yaptıkları çalışmalar, okulun sunucularında depolanmakta ve her öğrenciye ait bir ürün klasörü oluşmaktadır.
 • Öğrencilerin kazanımları ders içerisinde yaptıkları uygulamalar ve hazırladıkları ürünleriyle değerlendirilmektedir.
 • Kazanım değerlendirmesi amacıyla her dönem 2 adet uygulama sınavı yapılır. Uygulama sınavında öğrenciler verilen yönerge doğrultusunda kendilerinden istenen uygulamaları gerçekleştirir. Uygulama sınavları bitiminde öğrenci dosyaları toplanarak, öğretmenler tarafından hazırlanmış olan ayrıntılı bir değerlendirme ölçeği ile değerlendirilir.
 • Sınıf içi performans notları; öğrencilerin aktif olarak derse katılımı, tüm uygulamaları yapmaları ve sınıf içindeki davranışları göz önüne alınarak verilir.

Ansolon