ÖĞRENCİLERİN ORTAOKUL SÜRESİNCE TÜRKÇE DERSLERİNDE
ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 • Geniş kapsamlı okuma zevki ve alışkanlığı kazanırlar,
 • Okuduklarını; anlarlar, analiz ederler, yorumlarlar, günlük yaşantılarıyla ilişkilendirirler  ve anlatırlar,
 • Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirirler.
 • Türkçe’deki  temel bilgi, terim ve kavramları bilirler ve dilimizi  amaca ve hedef kitleye uygun etkileyici biçimde doğru kullanırlar,
 • Bütünlüğü olan yazılı ve sözlü metinler üretirler,
 • Sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirirler,
 • Doğru ve yerinde soru sormayı, duygu ve düşüncelerini doğru ifade etmeyi öğrenirler.
 • Bilgiye ulaşmak için farklı kaynaklardan doğru teknikleri kullanarak araştırma yapmayı aynı zamanda yine bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanmayı, bu araçlardan gelen mesajlara eleştirel açıdan bakmayı öğrenirler,
 • Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenirler, bunları kullanmayı bir alışkanlık hâline getirirler.

ORTAOKUL SÜRESİNCE TÜRKÇE DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Belirlenen temalar; şiir, masal, fabl, öykü, roman, tiyatro, anı, dilekçe, mektup ve deneme türleri üzerinden öğrenciye sunulur,
 • Medya okuryazarlığı, afiş-broşür hazırlama gibi güncel konu ve uygulamaları ele alınır,
 • Öğrencilerin metinler arasında, gerek temada gerekse de işlenen düşüncelerde bağlantı (paralellikler ya da farklılıklar) kurmaları beklenir,
 • Yazılı anlatım çalışmalarında:
  • İlk aşamada paragraf yazma uygulamaları yapılır.
  • Daha sonraki aşamalarda paragraftan bütünlüklü yazıya geçiş sağlanır.
  • Özet, haber yazısı, öykü, dilekçe, mektup, şiir, fabl, masal türlerinde yazılar yazılır; yazılı ve sözlü olarak görsel yorumlama etkinlikleri yapılır,
  • Metin merkezli tezli yazılar üzerinde durulur.
 • Okuma saatlerinde:
 • Sesli, vurgulu ve tonlamalı okuma çalışması yapılır,
 • Hızlı ve Etkin Okuma teknikleri uygulanır,
 • Okuma stratejileri öğretilir.
 • Türe göre okuma biçimleri verilir.
 • Eserler işlenirken öğrencilerin, tema ve ana düşünce açısından işledikleri başka eserlere göndermeler yapma alışkanlıklarını geliştirmeleri beklenir.
 • Derslerde tiyatro, sinema, dergi, sergi gibi sanat çalışmalarına yer verilerek öğrencilerin kültürel gelişimi desteklenir,
 • Teknoloji etkili bir biçimde kullanılır.
 • Çalışmalarda okul kütüphanesinden yararlanılır.

ORTAOKUL SÜRESİNCE TÜRKÇE DERSLERİNDE ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 • Her dönem iki yazılı sınav uygulanır. (klasik sınavlar,  kompozisyon sınavları)
 • Sınıf içi performans notları;
  • Öğrencilerin aktif olarak derse katılımı,
  • Gerekli tüm materyalleri eksiksiz olarak derse getirmeleri,
  • Ödevleri, defter düzenleri,
  • Sınıf içindeki davranışları göz önüne alınarak verilir.
 • Yazma çalışmaları:
  • Kendi kendine düzeltme,
  • Karşılıklı düzeltme (öğrenciler arasında ödevler değiştirilerek),
  • Yazma grupları içinde düzeltme,
  • Sınıfça düzeltme,
  • Öğretmen tarafından düzeltme aşamaları sonunda değerlendirilir.
 • Projeler değerlendirilirken öğretmenler tarafından hazırlanmış olan ayrıntılı bir değerlendirme ölçeği kullanılır
 • Tema sonunda tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli kazanım değerlendirme sınavları uygulanır.
 • Her hafta işlenen tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli kazanım değerlendirme sınavları uygulanır. (8.SINIF)