ÖĞRENCİLERİN  ORTAOKUL SÜRESİNCE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 • Sevgi, saygı, hoşgörü, millî, manevî ve ahlâkî değerleri önemserler,
 • Önemsediği değerleri özümser ve bu değerlerin bilgisini alırlar,
 • Dinin insan gelişiminde bir “öğüt” ve “güzel ahlâk” olduğunu fark ederler,
 • Aklı kullanmaya ve bilgiye önem verirler,
 • İnsanlara, doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlı olurlar,

ORTAOKUL SÜRESİNCE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE
YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Derslerde soru-cevap-gözlem-araştırma-inceleme-beyin fırtınası  gibi metotlar uygulanır,
 • Dersler; batıl inançlardan ve taassuptan uzak, akla ve bilgiye dayalı,  karmaşık ve anlaşılmaz ifadelerden arındırılmış, açık bir dille Türkçeyi güzel kullanarak işlenir,

ORTAOKUL SÜRESİNCE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE
ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 • Her dönem 2 yazılı sınav uygulanır ve 1 ders içi performans görevi verilir ve bu görev değerlendirilirken:
  • Öğrencinin ders içi ve ders dışı davranışı, (arkadaşlarına, öğretmenlerine ve okul idarecilerine karşı),
  • Ders materyallerinin hazır olması,
  • Derse hazırlıklı gelinmesi,
  • Verilen ek ödevlerin zamanında yapılması,
  • Öğrencinin derse katılımı göz önünde bulundurulur.
 • Yeni Eğitim-Öğretim Yılının başında ilân edilen proje konularını seçen öğrencilerin çalışmaları 2. Dönemde teslim alınır.