ÖĞRENCİLERİN  ORTAOKUL SÜRESİNCE  2. YABANCI DİLLER /
ALMANCA – FRANSIZCA – İSPANYOLCA DERSLERİNDE ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 • Çok dilli olmanın avantajlarının bilincinde olarak, ikinci yabancı dili öğrenmeye ve öğrenimini sürdürmeye isteklidirler,
 • Farklı dillere ve kültürlere saygı duyar, ilgi ve hoşgörüyle yaklaşırlar,
 • Öğrendikleri yabancı dilin konuşulduğu ülkenin kültürel özelliklerini bilirler,
 • Kendi ilgi alanları ve deneyimleri kapsamında, sık kullanılan ifadeleri, diyalogları ve yayınları anlarlar,
 • Sosyal yaşamda gereken iletişimi sağlama yeterliliğine sahip olurlar,
 • Günlük konuşma dilinde kendilerini ifade ederler,
 • Deneyimlerini, izlenimlerini, yorum ve eleştirilerini yazılı ve sözlü temel ifadelerle aktarırlar.

ORTAOKUL SÜRESİNCE 2. YABANCI DİLLER / ALMANCA – FRANSIZCA – İSPANYOLCA DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Tüm öğrenme etkinlikleri gerçek yaşamla ilişkilendirilir,
 • Dilin kültürüyle birlikte öğretilmesi esastır,
 • Kelime bilgisi, dilbilgisi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri birbirinden bağımsız olarak değil, birbiriyle ilişkilendirilerek bir bütün olarak öğrenci merkezli, interaktif ortamlarda verilir,
 • Öğrencilerin,  öğrenme oldukları dili farklı alanlarda kullanmalarına fırsat yaratmak amacı ile ulusal ve uluslararası yarışma proje ve sunumlara katılmaları sağlanır,

ORTAOKUL SÜRESİNCE 2. YABANCI DİLLER / ALMANCA – FRANSIZCA – İSPANYOLCA DERSLERİNDE ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 • Her dönem iki/üç yazılı sınav uygulanır.
 • Sınıf içi performans notları;
  • Öğrencilerin aktif olarak derse katılımı,
  • Gerekli tüm materyalleri eksiksiz olarak derse getirmeleri,
  • Ödevleri, defter düzenleri,
  • Sınıf içindeki davranışları,
  • Dil öğreniminde gösterdikleri gelişme göz önüne alınarak verilir.
 • Arzu eden öğrencilerin seviyelerini belirlemek üzere uluslararası platformlarda geçerliliği bulunan FIT, DELF ve DELE sınavlarına katılarak sertifika sahibi olmaları sağlanır.