Sayın Veliler,

Beden Eğitimi ve Spor bölümü olarak jimnastik takım seçmelerimiz 27.09-01.10.2021 haftası yapılacaktır. Takım seçmelerimiz 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinin Beden Eğitimi ve Oyun ders saatlerinde gerçekleştirilecek olup, Jimnastik takımına 2. 3. Ve 4. Sınıf öğrencileri arasından seçme yapılacaktır. Seçmelere katılmak isteyen öğrencilerimiz ders saatinde seçmeye katılacağı branşın ilgili öğretmeniyle beraber olacaktır. .

Seçmelere katılmak isteyen öğrencilerimizin 27.09-01.10.2021 haftasındaki Beden Eğitimi ve Oyun dersine “spor kıyafetleri” ile katılmak zorundadırlar. Aksi takdirde seçmelere katılamazlar. Seçmelerin yapılacağı hafta herhangi bir sağlık sorunu yaşayan öğrencilerimiz, raporlarını seçmeye katılacakları branşın ilgili öğretmenine beyan etmeleri durumunda, sonraki haftalarda değerlendirmeye alınacaktır.

Not: Antrenman gün ve saat bilgileri takıma seçilen öğrencilerle daha sonra paylaşılacak olup,  veli izin formu takıma seçilen öğrencilerin velileriyle paylaşılacaktır. Antrenman olan günlerde öğrencilerin ulaşımları velilerimiz tarafından sağlanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü