GENEL KAZANIMLAR

  • İnsan eylemlerini tanımak ve anlamak açısından birinci dereceden  kaynak özelliği taşıyan bilgiyi ve bilgi türlerini tanır.
  • Öğrenci Bilgi Kuramı dersinde, küreselleşen dünyamızda bilginin önemini ve rolünü bütüncül bir perspektifte sorgulayan, bilgi ve bilmenin karmaşık doğasını özümseyen, değişik bilgi alanları, bilgi kaynakları, bilgi edinme yolları üzerinde eleştirel olarak düşünen, ön yargı ve öznellikten uzak, sorumlu birey olma özelliği kazanır .
  • Öğrenci, bilginin nasıl elde edildiğini fark eder.
  • Eleştirel ve akılcı düşünme becerisi kazanır.
  • Fikirlerini açık olarak iletmeleri amacıyla dili, yazılı ve sözlü olarak etkin biçimde kullanmayı kazanır.
  • Bilgiyi günlük hayatlarında, düşüncelerinde, duygularında ve eylemlerinde kullanan, bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanan bir birey olur.
  • Bilginin insan ve toplum hayatına etkilerini sorgulamayı, kültürler arasında iletişim ve etkileşim kurmada bilginin önemini kavrar.
  • Edinilen bilgilerin farklı düşünceler oluşturabileceğini bilerek farklı düşüncelere saygı duymayı, bilgiyi kullanırken temel insani değerleri gözetmeyi vb. davranış biçimlerini kazanır.

DERS İŞLEME VE UYGULAMA

  • Dersler sırasında, Felsefe  Ders kitabı, filmler, belgeseller, gazete ve dergiler, çeşitli makaleler, geçmiş yıllarda öğrencilerin hazırlamış olduğu her konudaki sunumlar, ders öğretmeninin çeşitli kaynaklardan derlemiş olduğu sunumlar kullanılır. Güncel olaylar ve küresel problemler eleştirel ve akılcı bir bakış açısıyla ele alınır.

ÖLÇME  DEĞERLENDİRME

  • Bilgi Kuramı dersi notla değerlendirilmez. Ancak  öğrencilerin yıl boyunca ders içi performansları kaydedilir ve kendi içlerindeki gelişme belirlenerek rapor haline getirilir. Dönem sonunda bu geri bildirim raporları öğrenciye verilir.