ÖĞRENCİLERİN LİSE SÜRESİNCE MATEMATİK DERSLERİNDE
ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

 • Matematiksel kavramları anlarlar,
 • Kavramlar arasında ilişki kurabilirler, bu kavram ve ilişkileri günlük hayata ve diğer disiplinlere transfer edebilirler,
 • Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilirler,
 • Geliştirdikleri stratejileri günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilirler,
 • Matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilirler,
 • Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilirler,
 • Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirir, özgüven duyarlar,
 • Sistemli düşünme, dikkatli okuma, sabırla çözüm geliştirme ve sorumluluklarını yerine getirme konularına önem verirler,
 • Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirirler.

LİSE SÜRESİNCE MATEMATİK DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Dersin amacı öğrenciler ile paylaşılır veya kendilerine keşfettirilir,
 • Konu başlangıçlarında örnek bir durum ya da soru üzerinden, öğrencilerin işlenecek konuya ait ön bilgileri kontrol edilir,
 • Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ya da hatırlatma yapılması için sözlü ve yazılı olarak tamamlama çalışmaları yapılır,
 • Öğrencilerin edindikleri bilgi ve beceriyi, kendi başına örnek ya da uygulama üzerinde denemeleri, eksik ya da yanlış öğrenmeleri varsa tamamlayıcı ve açıklayıcı soru ve cevaplarla konuyu kavramaları sağlanır,
 • Konuların kazanımları, alt kazanım ile başlar, orta kazanımla devam eder ve en sonunda üst kazanımlara ulaşılır,
 • Konuların yapısına ve içeriğine uygun öğretim metotları öğretmenler tarafından belirlenir. Aynı seviyeye giren öğretmenler, uygulamaların tüm sınıflarda gerçekleştirilmesini sağlarlar,
 • Teknolojiden faydalanarak görsellik artırılır ve üç boyutlu derslik yardımıyla özellikle Geometri kavramların algılanması sağlanır,
 • Konular, günlük yaşantımız ve çevreyle ilişkilendirilir,
 • Uluslararası müfredatlar taranır ve kazanımlara katkısı olduğu tespit edilen yaklaşımlar ve örnekler derslerimize adapte edilir. Hem ders içinde hem de çalışma ve sınavlarda kullanılır.
 • Matematik ve Geometri kazanımlarında kullanılan kurallar, doğrudan verilmez. Öğrencilerin keşfetmesi sağlanır.
 • Ders materyalleri, TEDMOOD üzerinden öğrencilerle paylaşılır ve derse hazırlıklı gelmeleri sağlanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Matematik dersinde her dönem 2 yazılı sınav yapılır.
 • Yıl boyu ara sınavlar verilir.  Ara sınavlarda tespit edilen kazanım eksikleri için tekrarlar yapılır.
 • Seviyeye ve ders saatine göre bir tanesi Performans Görevi olmak üzere, toplamda iki ya da üç tane ders etkinliklerine katılım notu verilir. Ders etkinliklerine katılım değerlendirme kriterleri;
  • Derse hazırlıklı gelme,
  • Verilen ödevlerin zamanında teslimi,
  • Derse aktif katılım,
  • Ara sınavlar,
  • Yapılan etkinliklerdeki bireysel ve grup çalışmalarındaki performansları ve sorumluluk alma.