ÖĞRENCİLERİN LİSE SÜRESİNCE İNGİLİZCE DERSLERİNDE
ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR;

Lise İngilizce programını tamamlayan her öğrencimiz:

 • Yurt içi ya da dışında lise sonrası devam edeceği yükseköğrenim kurumlarındaki akademik ve sosyal ortamlarda kendisini yazılı ve sözlü olarak doğal, doğru ve akıcı bir biçimde ifade eder;
 • Okurken, yazarken ve konuşurken, dilin dinleyici kitlesi, amaç ve duruma göre çeşitli mantıksal ve yapısal süreçlerle farklılık gösterdiğini bilir ve dili bu doğrultuda kullanır;
 • Dil öğrenimi için gerekli çalışma ve öğrenme becerilerini bilir ve uygular;
 • Yansıtıcı, eleştirel ve yaratıcı bir biçimde düşünerek dili bir düşünme, öğrenme ve iletişim aracı olarak kullanır;
 • Okuduğu metinleri neden-sonuç, problem çözümü ve kıyaslama gibi ilişkileri görerek analiz eder; satır aralarını okuyarak çıkarımda bulunur, bunlarla ilgili yazılı ya da sözlü yorumlarını düşüncelerini düzenli bir şekilde detaylandırarak yapar;
 • Akademik yazmayla ilgili kuralları bilir ve uygular;
 • İngilizce dijital ve basılı çeşitli kaynakları kullanarak doğru bilgiye ulaşma, gerekli bilgiyi özümseme, topladığı bilgiyi düzenleme, geçerliliğini değerlendirme, alıntı yapma, kaynak gösterme, analiz etme, sorgulama, sentezleme, gibi araştırma becerilerini bilir ve uygular;
 • Farklı kaynaklardan yazılı ve sözlü olgu ve kanıtları tutarlı bir biçimde özetleyerek yeniden oluşturur;
 • Yeniden oluşturduğu ya da kendi yarattığı bilgiyi/içeriği uygun ve etkili bir biçimde sunar;
 • Akademik dürüstlükle ilgili kuralları bilir ve uygular;
 • Dil becerilerini geliştirirken ve sunarken teknolojiden yararlanır.

LİSE SÜRESİNCE İNGİLİZCE DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR;

 • Öğrencilerimizin yaşam boyu İngilizce okurları olmalarını teşvik etmek üzere hazırlanan Edebiyat ve yazma ağırlıklı lise İngilizce programımız, edebi metinlerin analizi, yazılı ve sözlü sunumlarla İngilizce becerilerini geliştirirken, onların eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlar.
 • Öğrenciler çeşitli edebi türler ve seçme eserleri inceleyerek İngilizce bilgilerini geliştirirler ve toplumun üretken ve yaratıcı bireyleri olmalarına yardımcı olacak geniş açılı bir dünya görüşü kazanarak kendilerini ve başkalarını daha iyi anlarlar. Dil kullanımıyla sosyal sorumluluğun ve kişisel bütünlüğün önemini kavrarlar. Öğrenimlerini desteklemek için sorular sorar, açıklama arar ve çeşitli kaynaklar kullanırlar.
 • Çeşitli klasik ve modern kaynaklardan yararlandığımız derslerimizde öğrencilerimiz zamanı etkin kullanabilmeleri, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları, organize olabilmeleri, sağlıklı ders çalışma becerileri geliştirmeleri, akademik dürüstlüğü içselleştirmeleri doğrultusunda yönlendirilmektedir.
 • Lisede öğrencilerimiz dili yeterli bir biçimde kullanabilmek için edebiyat ve dilbilgisi çalışmalarını daha yoğun yürütürler. Lise Hazırlık sınıfı hariç dört yıl süren İngilizce programı öğrencilere dil bilgisi kurallarını da hatırlatarak pekiştirecek biçimde planlanmakta ve bu kuralları çeşitli bağlamlarda kullanmalarına olanak tanımaktadır.
 • Hedefimiz; öğrencilerimizin girecekleri IGCSE, TOEFL, IELTS gibi uluslararası sınavlarda başarılı olmalarının yanı sıra, devam edecekleri yükseköğrenim kurumundaki akademik ve sosyal ortamlarda gerekli olacak kazanımları edinmeleridir.
 • Bilginin sürekli yenilerek değiştiği çağımızda öğrencilerimizin kazanmaları gereken en önemli becerilerden biri de araştırma becerileridir. Bu amaçla her düzeydeki tüm öğrencilerimiz MLA (Modern Languages Association / Modern Diller Derneği) yöntemini kullanarak bir araştırma projesi hazırlarlar. Böylelikle öğrencilerimizin ilerideki akademik ve profesyonel kariyerlerinde ihtiyaç duyacakları İngilizce dilinde bilgiye erişim, doğru ve geçerli bilgiyi seçme, düzenleme, analiz etme, yorumlama ve sunma ile akademik dürüstlüğe özen göstererek alıntı yapma gibi birçok beceriyi içselleştirmeleri hedeflenmektedir. Bu çalışmalar esnasında Cornell notları ve çeşitli grafik düzenleyiciler ile kavram haritaları kullanılır.

Programımız genel İngilizce derslerinin yanı sıra, uluslararası programlarla ilgili derslerle de çeşitlendirilmiştir. Bu derslerin kazanımları genel İngilizce derslerinin kazanımlarıyla aynıdır.

AP ENGLISH LANGUAGE AND COMPOSITION
11. sınıf öğrencilerimiz için ise Genel İngilizce dersine alternatif olarak AP English Literature and Composition dersi açılır. Bu dersi almaya hak kazanabilmek için öğrencimizin 9. Sınıf sonu itibarıyla entelektüel birikiminin, ders çalışma alışkanlıklarının ve akademik durumunun iyi olmasının yanı sıra İngilizce Bölümü tarafından onaylanarak programa kabul edilmeleri ön koşuldur. AP English Literature and Composition sınavına girecek her öğrencinin ileri düzey İngilizce dil becerisinin yanı sıra, klasik Batı Edebiyatı da dâhil olmak üzere dünya edebiyatından birçok örneği okumuş, Mitoloji, Felsefe, Sosyoloji ile ilgili bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir çünkü öğrencilerin sınav sorularını cevaplarken bu bilgi birikimini de yansıtmaları beklenir.

AP İngiliz Edebiyatı ve Kompozisyon dersi öğrencilere daha yüksek bir kavrayış ve daha güçlü bir dil kontrolü ile okuma, düşünme, karmaşık konularla bağlantılı ince anlam ayırtılarını ayırt edebilecek şekilde analiz etme, sentezleme ve bunları akademik yazım kurallarına uyarak yazma becerilerini kazandırmayı hedefler. Bu beceriler öğrencilerin diğer AP derslerinde de başarılı olmalarını sağlar ve yurt dışında yüksek eğitime kabullerini kolaylaştırır. Ders içinde yapılan çalışmalarla öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek ve yazılı ifadelerinin kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Okuma, anlama, yorum yapma ve yazma çalışmaları AP İngilizce Edebiyat ve Kompozisyon dersinde bir arada yürütülür.

LİSE SÜRESİNCE İNGİLİZCE  DERSLERİNDE ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 • Yıl boyunca öğrencilerimiz aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilirler:
  • Öğrencinin İngilizcede gösterdiği gelişim
  • Ders içi sözel performansı
  • Sınavlar, projeler ve sunumlar
  • Derse ve öğrenmeye karşı tutum, ilgi ve çaba
 • Tüm projeler ve sunumlar ile ilgili değerlendirme kriterleri, beklentiler ve teslim tarihleri öğrencilere önceden yazılı olarak bildirilir.
 • Notla geri bildirim dışında öğrenme sürecinin her aşamasında öğrenciye sözlü ve yazılı geri bildirimde bulunularak, öğrenme sürecinin hangi aşamasında olduğu ve bir sonraki aşama için ne gibi hedefler koyması hususunda farkındalık yaratılmaya çalışılır.
 • Yazma çalışmaları, projeler ve sunumlarda öğrencinin kendisini ve akranlarını değerlendirerek geri bildirimde bulunması sağlanır. Böylece, öğrencilerimiz öğrenme sürecine dâhil edilerek, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeleri ve not için değil, öğrenmek için çalışmaları hedeflenir.