ÖĞRENCİLERİN LİSE SÜRESİNCE SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ DERSLERİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANIMLAR
Öğrenciler, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersini 9.sınıfta alırlar.
• Sağlıkla ilgili temel kavram ve terimleri kavramaları,
• Sağlıklı olmanın ve sağlıklı bir yaşam sürdürmenin temel insan haklarından biri olduğunun farkına varmaları,
• Koruyucu sağlık hizmetlerinin kişi ve toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini kavramaları,
• Kişisel olarak sağlıklarını geliştirme ve koruma konusunda istekli olmaları, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için gerekli ilkeleri davranış hâline getirmeleri,
• Sağlıkla ilgili gelişmeleri izlemeleri,
• Hastalık veya yaralanma durumlarında yapılması gereken temel ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları,
• Trafik kültürünün gerektirdiği tutum ve değerlerin farkına varmaları ve bunları davranışa dönüştürmeleri,
• Trafik ortamında uyulması gereken kuralları kavramaları,
• Trafiğin düzenli ve güvenli işlemesinde kurallara uymanın insanlık ve vatandaşlık görevi olduğunu anlamaları,
• Bilinçli yaya, yolcu ve sürücü olma sorumluluğunu kazanmaları,
• Trafik kazalarının nedenlerini fark etmeleri,
• Ülkemizin trafik sorununu ve bu sorunun bugünkü boyutlara ulaşmasının nedenlerini tartışmaları, sorunlara yönelik çözüm yolları üretmeleri,
• Trafik kazaları sonucunda olabilecek maddi ve manevi zararları sorgulamaları,
• Herhangi bir kazada yardımlaşma ve iş birliğinin önemini kavramaları,
amaçlanmaktadır.

Ölçme Değerlendirme
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü derslerinde öğrencilerin, hazır bulunuşluk ve öğrenme düzeylerini belirlemek ve öğrenme zorluklarının sebeplerini teşhis etmek üzere, kısa/uzun cevaplı yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme soruları gibi geleneksel ölçme araçlarının yanında öğrencilerin performans değerlendirmeleri, Rubrikler (deney, sunum hazırlama ve yapma, grup çalışmaları) Öğrenci Ürünleri, proje ve laboratuvar çalışmalarındaki verimlikleri de ölçme aracı olarak kullanılır.
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersinde her dönem 2 yazılı sınav, 1 uygulama performansı ve 1 ders içi performans notu verilir. İsteyen öğrenciler, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersinden Proje Ödevi hazırlayabilirler. Proje ödevleri ayrıntılı rubriklerle değerlendirilir, değerlendirme kriterleri proje konularının ilanı sırasında öğrencilere duyurulur.
Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.
Tespit edilen eksik kazanımların telafisine yönelik olarak, çeşitli bilişsel düzeylere göre öğrenciye özel destekleyici çalışmalar planlanır.