• Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını  sağlamak amacıyla yurtlar açmak.
  • Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek.
  • Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak.
  • Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak.
  • Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek.
  • Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak.

VİZYON Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir.

Türk Eğitim Derneği, öğrencilerine bu özellikleri kazandırmak için yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan eğitim-öğretim olanakları sunar.

Türk Eğitim Derneği Okullarında Eğitim-Öğretim Anlayışı

Türk Eğitim Derneği Okulları’nda;

• Bireysel farklılıkların dikkate alındığı,

• Öğrenci merkezli,

• Ulusal değerleri esas alan,

• Evrensel bakış açısına sahip,

• Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan,

• Akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan,

• TED’e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği,

• Pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim öğretim anlayışı esastır.

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE KATKI

Türk Eğitim Derneği, eğitim alanındaki en köklü ve öncü sivil toplum kuruluşu kimliğiyle “sivil inisiyatifin katılımı”nı slogan olmanın ötesine taşımış bir kurumdur. Türk Eğitim Derneği, tarafsızlık ve bilimsellik ilkelerinden ödün vermeden, politika yapıcılara ve hükümetlere uygulanabilir çözümler önermekte, yürüttükleri çalışmaların etkili bir şekilde izlenmesini sağlamakta, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmekte, özgün sosyal sorumluluk projeleri yürütürken başka kurumlarla da işbirliği yapmaktadır. Dernek, bilim ve çağdaşlık adına gerçekleştirdiği bilimsel toplantı, sempozyum ve konferanslarla, oluşturduğu bilimsel platformlarla, yürüttüğü araştırma ve çıkardığı bilimsel yayınlarla eğitim sektöründe bir referans noktası olmaktadır.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 100.YIL HEDEFLERİ

• TED Okullarını 81 ilde yaygınlaştırarak, özel eğitimde Türkiye’nin en güçlü kurumu olmak

• Dünya standartlarında kaliteli öğretim programları oluşturarak, eğitim-öğretimde iyi uygulama örnekleriyle lider olma özelliğini sürdürebilmek

• Türkiye’de eğitimde lider olma özelliğini sürdürebilmek ve ülkenin yetenekli çocuklarını topluma kazandırmak amacıyla “Tam Eğitim Bursu Sistemi” ile 10 bin öğrenciye üniversite eğitimlerinin sonuna kadar burs vermek

• Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi yükseköğretimde de fark yaratarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girmek

• Uluslararası alanda eğitim işbirlikleri oluşturarak, uluslararası düzeyde söz sahibi olmak

• Türk eğitim sisteminin geliştirilmesi için eğitim politikalarının oluşturulmasında etkin bir role sahip olmak