Türk Eğitim Derneği, ülke genelinde okullarını yaygınlaştırarak, daha çok sayıda öğrenciye çağdaş ve nitelikli bir eğitim sağlamanın yanında, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişimi olmayan öğrencilere burs sağlamaktadır.

Türk Eğitim Derneği, eğitimde fırsat eşitliğini savunur ve benzersiz bir burs sistemiyle hizmet vermektedir.

Türk Eğitim Derneği’nin burs sistemi, kapsamı itibariyle ülke genelindeki mevcut burs uygulamalarından ayrılmaktadır. Yürütülmekte olan burs sistemiyle, yaklaşık 48.000 öğrencinin cep harçlığı da dahil tüm eğitim masrafları üniversite eğitimlerinin sonuna kadar karşılanmıştır.

Türk Eğitim Derneği Neden Burs Verir?

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak toplumun her kesimini eğitim hizmetlerinden yararlandırmak, demokratik rejimlerin temel hedeflerinden birisidir. Türk Eğitim Derneği, üç temel misyonundan biri olan “eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve donanımlı nesiller yetiştirmek” amacıyla kuruluşundan itibaren maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere burslar vermektedir.

Burs Sistemimizin Yasal Dayanağı, Dernek Ana Tüzüğü Madde 5 – a bendi: Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma imkânı bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak.

Türk Eğitim Derneği Nasıl Burs Verir?

Türk Eğitim Derneği;

  • Destekleme
  • Tam Destek
  • Tam Eğitim Bursu” uygulamalarıyla maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere eğitim olanağı sunmaktadır.

Destekleme ve Tam Destek Burslarında öğrencilerin kitap-kırtasiye, kılık-kıyafet ve cep harçlıkları karşılanır. Tam Eğitim Bursunda öğrencilerin tüm eğitim masrafları ve cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri karşılanmaktadır.

Tam Eğitim Bursu

Tam Eğitim Bursu (TEB) sisteminde, burs alan öğrencilerimiz birer “Genç Meşale” olarak eğitimlerine devam eder. Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarla (ev ziyaretleri) Genç Meşalelerin seçildiği Tam Eğitim Bursu ile sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri karşılanmakta ve bursları, üniversite eğitimleri boyunca da devam etmektedir. Bu program çerçevesinde öğrencilere ve ailelerine, ihtiyaç duyulan durumlarda rehberlik, danışmanlık, psikolojik destek, sağlık hizmetleri, akademik destek ve süpervizörlüğün yanında; üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takip hizmeti de sunulmaktadır.

Tam Eğitim Bursu Sistemi Bağışçıları: Eğitim Meşaleleri

Genç Meşalelere maddi ve manevi destek veren kişi ve kuruluşlar, “Eğitim Meşalesi” olarak adlandırılır. Bireysel destekte bulunanlar “Bireysel Eğitim Meşalesi”, kurumsal olarak destekte bulunanlar “Kurumsal Eğitim Meşalesi” olarak sistemde yerlerini alır. Ülkemizdeki hiçbir bursa benzemeyen TEB sisteminde, toplam tutarın bir kısmı Eğitim Meşaleleri tarafından karşılanırken, geriye kalan kısmı ise Türk Eğitim Derneği’nin öz kaynaklarından karşılanmaktadır.