Denetleme Kurulu

Başkan
M. Sadi Arıbaş
Yedek Üye
Cana Saka
Üye-TED Genel Merkezi Temsilcisi
YMM Serdar Gümüşay
Üye-TED Genel Merkezi Temsilcisi
Av. Mustafa Kürşad Coşkun
Yedek Üye-TED Genel Merkezi Temsilcisi
SMM Sinem İçke
Yedek Üye-TED Genel Merkezi Temsilcisi
Av. Eren Orhan Yaprak

Ansolon