Başkan
Yeliz Karadeniz
Yedek Üye
Özer Bereket
Üye-TED Genel Merkezi Temsilcisi

YMM Serdar Gümüşay

Üye-TED Genel Merkezi Temsilcisi

Av. Mustafa Kürşad Coşkun

Yedek Üye-TED Genel Merkezi Temsilcisi

SMM Sinem İçke

Yedek Üye-TED Genel Merkezi Temsilcisi

Av. Eren Orhan Yaprak