• TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI tarafından misafir olarak Okulumuzun bina ve tesislerine ziyaret amacıyla gelen misafirlerimizin görüntüleri güvenlik, Okulumuzun politikası ve faaliyeti gereği kaydedilebilmektedir. Okulun ilgili alanlarına asılan yazılar aracılığıyla görüntülü izleme yapıldığına dair bilgilendirme yazısı asılmakta ve KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak web sitemizde yayımlanan aydınlatma metni ile veri sahipleri aydınlatılmaktadır.
  • Okulumuz tarafından güvenlik amacıyla misafir giriş-çıkış takibi yapılması ile elde edilen kişisel veriler; yalnızca bu amaçla işlenmekte ya da fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmekte ve kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.
  • Dijital ortamda kaydedilip muhafaza edilen kayıtlara (canlı kamera görüntüleri) sadece dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevleri erişebilmektedir. TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI olarak KVKK’ nın 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirleri alınmakta ve kanuni süreler aşılmadan saklama faaliyeti gerçekleştirilmektedir. KVKK’ya ve amaca uygun olarak ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve İlgili Mevzuattan kaynaklı hukuki sebeple, misafir giriş çıkış işlemlerinde kişisel veriler güvenlik amaçları dışına çıkılmadan, şeffaf ve mahremiyet oluşturmayacak şeklide işlenmektedir.