İlkokul

1, 2 ve 3.  SINIFLARA ÖĞRENCİ ALIMI
Anaokulumuz Hazırlık sınıfındaki öğrenciler 1. sınıfa doğrudan geçebilirler.

Kurum dışından başvuruda bulunan 1, 2 ve 3. sınıf aday öğrencilerin okulumuza kabulü, PDR uzmanlarımızın yapacakları aile ve öğrenci Bireysel Tanıma Çalışması sonucuna göre yapılır.

Bu görüşmeler randevu ile hafta içi her gün 10:00-16:00, cumartesi günleri 10:00-13:00 saatleri arasında gerçekleşir.

Aday Öğrencinin Bireysel Tanıma Çalışmasına alınacağı gün ve saat ile ilgili randevu, ön kayıt yapıldıktan sonra kayıt birimi tarafından verilir.

Ön Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Aday öğrencinin:
• 2 adet vesikalık fotoğrafı
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Aday öğrenci ön kayıt başvuru formu (Kayıt birimi tarafından verilecektir)
• Ön kayıt ücreti (100 TL)

4. SINIFLARA ÖĞRENCİ ALIMI
Aday öğrencilerin okulumuza kabulü, Akademik Düzey Belirleme Sınavı ve PDR uzmanlarımızın yapacakları aile ve öğrenci Bireysel Tanıma Çalışması sonucuna göre belirlenir.

Aday Öğrencinin, Akademik Sınav ve Bireysel Tanıma Çalışmasına alınabilmesi için öncelikle ön kayıt işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Yurt dışından gelecek öğrenciler için, halen okumakta olduğu okuldan alacakları öğrenim belgesi / transcript veya dönem / yıl sonu karnesi ön kayıt için yeterlidir.
Kesin kayıt aşamasında, alınan belgelerin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Denklik Bürosu veya halen bulunulan ülkenin Eğitim Ataşeliği/Eğitim Müşavirliği tarafından Denklik Belgesine dönüştürülmesi gerekmektedir.

Ön Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Aday öğrencinin:

 • 2 adet vesikalık fotoğrafı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Okuduğu okuldan alacağı öğrenci belgesi
 • En son Eğitim dönemine ait karne veya not dökümü
 • Aday öğrenci ön kayıt başvuru formu (Öğrenci işleri tarafından verilecektir)
 • Ön kayıt ücreti (100 TL)

Okul Tanıtım ve Ön Kayıt için randevu aşağıdaki numara ya da e-posta adresinden alınabilir;

İletişim:
Tel: 0216 485 03 33 Dahili No: 702
e-posta: info@tedistanbul.k12.tr

Kesin kayıtlar, Bireysel Tanıma Çalışması sonucuna göre başvuru sırası ve kontenjan dahilinde yapılır.

AKADEMİK DÜZEY BELİRLEME SINAVI VE PDR UZMANLARIMIZIN YAPACAKLARI
AİLE VE ÖĞRENCİ BİREYSEL TANIMA ÇALIŞMASI

Akademik Düzey Belirleme Sınavı ve Bireysel Tanıma Çalışması:

ÖNEMLİ

 • Sınava girecek öğrencilerin sınav saatinden 30 dakika önce okulda bulunması gerekir.
 • Adayların sınava girecekleri salon ve sıra numarası, kayıt birimi görevlileri tarafından ön kayıt başvuru sırasında verilen Sınav Giriş Belgesinde belirtilecektir.
 • Öğrenci, Akademik Düzey Belirleme Sınavına sadece bir kez girebilir. 

SINAVA GİRERKEN ÖĞRENCİNİN YANINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

 • Nüfus cüzdanının aslı
 • Okulumuzdan verilen Sınav Giriş Belgesi

ÖNEMLİ

Yazılı sınavlara girerken kurşun kalem ve silgi getirmeyi unutmayınız.
Kesin kayıtlar, Akademik Düzey Belirleme Sınav ve Bireysel Tanıma Çalışması sonuçlarına göre kontenjan dahilinde yapılır.


Ansolon