Fen Bilimleri derslerinin en önemli işlevi, bireylerin bilim okur-yazarı olarak yetişmelerine olanak sağlamasıdır. Bilim okuryazarlığı, bilimin doğasını ve bilimsel bilgiyi anlamaktır. Bilim okur-yazarı olarak yetişen bireyler, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümünde öğrendikleri bilgileri kullanarak daha somut ve akılcı çözüm yolları önerirler. Bu nedenle Fen Bilimlerinin öğrencilere etkili ve verimli olarak öğretilmesi büyük önem taşır. Laboratuvar uygulamaları, Fen Bilimleri eğitiminin ayrılmaz bir parçası ve odak noktasıdır.

Fizik Laboratuvarımız, Lise ve Ortaokul öğrencilerimiz tarafından kullanılmaktadır. Deney hazırlıkları Fizik Laboratuvarının iç ofisinde yürütülmektedir. Fizik Laboratuvarı, MEB ve AP öğretim programlarının uygulamalı olarak işlenmesi için ileri düzey teknolojiye uygun, ihtiyaç duyulan tüm malzemeler ve cihazlar ile donatılmıştır. Laboratuvarımızda teknolojik özelliklerin yanı sıra güvenlik ve sağlık önlemlerine de en üst düzeyde özen gösterilmiş olup laboratuvar, 27 öğrenciye yetecek kadar araç ve gereç ile donatılmıştır. Bu laboratuvarda,  derslerin yanı sıra,  ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlık çalışmaları da yürütülür.