Destek Hizmetler Müdürlüğü İdari İşler, Satına alma ve Teknik İşler olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır. Okulda eğitimin aksamadan sürekliliğini ve devamlılığını sağlamak için tüm akademik birimlere destek olan birimdir.

İdari İşler Birimi; okul kampüsü dâhilinde okul servisi, yemekhane hizmeti, güvenlik hizmeti veren taşeron firmaların denetiminden ve ilgili hizmetlerin sürekliliğin sağlanmasından, ayrıca tüm okul kampüs alanların da temizlik, peyzaj işlerinin ve diğer idari süreçlerin yönetilmesinden ve takibinden sorumlu bölümdür.

Satın Alma Birimi; Satın alma Yönetmeliği uyarınca kurulmuş olan Satın alma Komisyonu’nun üyesidir. Satın alma yönetmeliğine uygun Vakıf ve İktisadi İşletme için her türlü hizmet, ürün ve diğer ihtiyaçların tedarikini yapan bölümdür.

Teknik İşler Birimi; Elektrik, Marangozhane ve Sıhhi Tesisat birimlerinden oluşan teknik işler bölümü, tüm makine ve ekipmanların periyodik bakım ve onarımını sağlamaktan sorumlu bölümdür.