Yönetici ve Öğretmen Başvuruları

Yönetici ve öğretmen gereksinimi genellikle Mart ayında gazete ilanı ve web sitesi ile duyurulur. Email, fax, vb. kaynaklardan gelen tüm başvurular İnsan Kaynakları tarafından bir havuzda toplanır.

Öğretmen gereksinimi olan branşlar için yapılan başvurularda, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliklerine göre atama yapılabilir olması ve deneyim dikkate alınır.

Matematik ve Fen grubu dersleri için yeterli seviyede İngilizce bilgisi olması şartı aranır.

Değerlendirme sonucunda işin gerektirdiği özelliklere sahip adaylar belirlenerek Komisyon görüşmesine davet edilirler. İlk görüşme sonucunda, kurumun hedefleri doğrultusunda en uygun bilgi, beceri ve vizyona sahip olduğu belirlenen adaylar ikinci görüşmeye davet edilir ve bu görüşme sonucu uygun görülen adaya iş teklifi yapılır.
Görüşmeler sonucunda iş teklifi yapılmayan adaylara ait bilgiler ileride değerlendirilmek üzere bir yıl boyunca başvuru havuzunda saklanır ve sonuç bir yazı ile kendilerine bildirilir.

Kurumumuzda Türk öğretmenlerin yanında çeşitli ülkelerden gelen deneyimli yabancı öğretmenler de görev almaktadır. Bu öğretmenlerin büyük bir kısmı üyesi olduğumuz ECIS’in organize ettiği fuarlara katılarak gerçekleştirilen görüşmeler sonucu belirlenmektedir.

Usta öğretici ve ders ücretli öğretmen gereksinimi, Kurumumuza bu yönde yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve görüşmeler yoluyla karşılanmaktadır

Personel Başvuruları

Kurumumuzun diğer birimlerinde görevlendirilecek yönetici, uzman personel, sekreter, memur, teknik eleman destek hizmetler personeli vb. insan gücü gereksinimi yıl içinde yapılan başvurular arasından değerlendirilir. Gerektiğinde gazete ilanı ile duyuru yapılır.