BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ

Gelecekte ayakta kalacak ülkelerin; teknolojiyi sadece kullanan değil, teknoloji üreten bireylerden oluşacağı görüşüyle, amacımız teknoloji kullanımı konusunda bir kültür oluşturmak ve her öğrenciyi olabildiğince ileri düzeylere taşıyabilmektir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin hem teknoloji okuryazarlığı bilgi ve becerileri hem de teknoloji ile girişimcilik becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. K12 düzeyinde sarmal şekilde devam eden ders içeriklerimiz, bilgisayar okur-yazarlık becerileri, 3D tasarım, bilgisayar programlama, robotik ve web tasarımı konularından oluşmaktadır.


KAZANIMLAR

Derslerimiz, aşağıdaki standartlar üzerine yapılandırılmış bilgi ve becerileri geliştirmek üzere, öğrencilerimizin bulundukları yaş ve seviyeye göre detaylandırılmaktadır.

Bilişim Okur-Yazarlığı

•Bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve güvenli biçimde kullanmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri sergileyebilir.

•Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kültürel-sosyal açıdan bireysel ve toplumsal katkıları konusunda bilinçlenebilir ve olumlu tutum geliştirebilir.

•Yaşam boyu öğrenme ve bağımsız öğrenebilme konusunda kişisel sorumluluk alabilir.

•Bilişim etiği, gizlilik ve güvenlik konularında duyarlı davranabilir.

Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma, Bilgi Paylaşma ve Kendini İfade Etme

•Bilişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurabilir, fikir ve projelerini gerçekleştirebilir.

•Bilgi ve fikirlerini farklı hedef kitlelerin anlayacağı biçimde düzenleyip medya aracılığı ile paylaşabilir.

•Farklı gruplarla iletişim kurarak sanal ortamlara ilişkin sosyal ve kültürel anlayış geliştirebilir.

•Sosyal medyayı etkili biçimde kullanabilir ve yönetebilir.

Araştırma, Bilgiyi Yapılandırma ve İşbirlikçi Çalışma

•Bilgiye erişebilir, bilgiyi analiz edebilir ve bilgiden bilgi üretmenin gücünü ve önemini kavrayabilir.

•Bilgiyi yapılandırma süreçlerinde farklı araç ve yaklaşımları kullanabilir.

•Çeşitli sanal ortamları, medya ve yazılım türlerini kullanarak ortak ürün ve projeler üretebilir.

Problem Çözme, Programlama ve Özgün Ürün Geliştirme

•Bir problemi çözmek ve projeyi gerçekleştirmek için strateji geliştirebilir, çözüm üretirken farklı bakış açılarını ve yaklaşımları kullanabilir.

•Yazarlık ve programlama dillerini tanıyabilir, en az bir yazarlık/ programlama dilini etkili biçimde kullanabilir.

•Sistemleri ve konuları incelemek için model, benzeşimler ve canlandırmalar oluşturabilir.

1 VE 2. SINIF / KODLAMA DERSİ

KODLAMA (PROGRAMLAMA) EĞİTİMİ NEDİR?

Okulumuzda küçük yaşlardan itibaren kodlama (programlama) eğitimlerini planlayarak öğrencilerimize; matematik ve analitik düşünce altyapısını geliştirme, konsantrasyon, analiz-sentez, hem sonuç hem de süreç odaklı düşünme, içsel motivasyonunu kullanma, hayal gücünü kullanma, yaratıcı düşünme, tasarım odaklı düşünme, eleştirel düşünme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme gibi bir çok beceriyi kazandırmayı hedeflemekteyiz. Kodlama öğrenen her öğrencimizin programcı, yazılımcı olmasını beklemiyoruz tabii ki.

Öğrencilerimizin kazandığı bu yetiler sayesinde diğer derslerinde; karşılaştıkları problemlere daha hızlı çözümler bulabilmesini, olaylar arasında ilişki kurup ilgili konuyu daha kısa sürede anlayabilmesini, çalışmalarında daha yaratıcı olabilmesini, ezberci düşünme yapısından çıkarak daha analitik düşünebilmesini istiyoruz.

Bu amaçla okulumuzda Kodlama derslerimiz 1.ve 2. Sınıflarımızda haftada bir saat, farklı etkinlikler ile gerçekleştirilir.

PEKİ DERSLERİMİZDE BU AMAÇLARA YÖNELİK NE TÜR UYGULAMALAR YAPIYORUZ?

İlk olarak küçük yaş seviyesindeki öğrencilerimiz ile, bilgi işlemsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bilgisayar ortamına ihtiyaç duyulmadan (Unplugged Coding) uygulanabilecek sınıf içi etkinlikler yapmaktayız. Bu etkinliklerimizden bazıları; Labirentte Yol Gösterme, Pipet ve Oyun Hamuru ile Kule Yapma, Bardak Oyunu, Kartları Sıraya Dizelim. Öğrencilerimiz bu oyunlar ile bilgisayar dışında farklı malzemeleri kullanarak, programlama öğreniminin temeli olan bazı kavramları öğrenir. (İşlem Sırası, Algoritmik düşünme, Yön Kavramı, Yönerge Okuma, Sıralama…)

Bu etkinliklerden sonra öğrencilerimiz ile bilgisayar ortamında uygulamalara başlanır. Algoritmik düşünme yetisini kazandırmak amacıyla tasarlanmış, öğrencilerin yaş ve seviyelerine göre çeşitlilik gösteren bilgisayar ortamında bir çok uygulama bulunmaktadır. Kodlama derslerimizde, çocuklara programlamayı sevdiren ve eğlenceli bir şekilde öğrenmesini sağlayan “Code.org” platformundan seçtiğimiz etkinliklere yer vermekteyiz. Derslerimizde; 1. Sınıf öğrencilerimiz ile 4-6 yaş çocuklara yönelik etkinlikleri olan “Course1” adlı içeriği, 2. Sınıf öğrencilerimizle ise 6 yaş ve üstü çocuklara yönelik etkinlikleri bulunan “Course2” adlı içeriği işlemekteyiz. Öğrencilerimiz de evlerindeki bilgisayarlardan hiç bir üyelik işlemi yapmadan; https://studio.code.org/s/course1 ve https://studio.code.org/s/course2 adreslerine girerek etkinlikleri tekrar edebilirler. Bu etkinlikler sayesinde öğrenciler programlama öğretiminin temel kavramlarını öğrenmiş olur. Daha sonraki yıllarda öğreneceği programlama dili eğitimlerine zemin hazırlar.