- 21. yüzyıl dijital teknolojisi ile donatılmış özel bir laboratuvar
- Derse ilgiyi arttıran, bilgiyi kalıcı yapan üç boyutlu dersler
- Fen bilimleri, sosyal bilimler, matematik dersleri için hazırlanmış Türkçe ve İngilizce 3 boyutlu materyal ve etkinlikler
- Görsel algıda hız kazandıran uygulamalar
- Eğlenerek, keyifle öğrenme ve daha yüksek sınav başarısı