İlkokul eğitimini tamamlayan her öğrencimiz:

 • İlkokul eğitimini tamamlayan her öğrencimiz:
 • Dil öğreniminin sosyal ve keyifli bir süreç olduğunu benimser.
 • Hatalara odaklanmadan, ana dili İngilizce olanlar da dahil olmak üzere, çevresindekilerle kendisine güvenerek iletişim kurar.
 • Temel ihtiyaçları, günlük yaşamı ve bildiği konularla ilgili kendisini sözlü ve yazılı olarak rahatlıkla ifade eder.
 • Bildiği konular, okunulan ya da dinlenen metinlerle ilgili rol yapma, canlandırma, benzeştirme gibi aktiviteler yapar.
 • Düzeyine uygun kelimeleri İngilizce ses bilgisini de kullanarak doğru okur ve yazar.
 • Hayat Bilgisi ve Matematik derslerindeki temel terminolojiyi bilir.
 • Düzeyine uygun metinleri doğru telaffuz ederek ve anlamını vererek okur.
 • Okuduğu ya da dinlediği farklı türdeki düzeyine uygun metinleri anlar, kavrar, kendi kelimeleriyle ifade eder, sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
 • Bağımsız okuma alışkanlığını kazanır.
 • İngilizcedeki temel imla kurallarını bilir ve uygular.
 • Görsellere, konulara, metinlere ya da başlıklara dayalı e-posta, mektup, şiir, kitap raporu, öykü gibi farklı türlerde yaratıcı yazma çalışmaları üretir ve sunar.
 • Gözlem ve deneyimlerini yazılı ya da sözlü olarak ifade eder.
 • Yaşına uygun kişisel, yerel ve küresel konularla ilgili temel sorgulama ve araştırma becerilerini kullanarak, yaratıcı projeler hazırlar ve sunar.
 • Teknolojiyi İngilizcesini ve yaratıcılığını geliştirmek amacıyla kullanır.

İLKOKUL SÜRESİNCE İNGİLİZCE DERSLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Tamamen okulumuza özgü olarak hazırladığımız programımız günlük yaşamı derslerimize taşımak ve konularımızı gerçek yaşamla ilişkilendirilmek üzerine yapılandırılmıştır.
 • Disiplinler arası bir yaklaşım benimsenmiş ve öğrencilerimizin diğer derslerde öğrendiklerini İngilizce derslerinde de sorgulamaya ve araştırmaya dayalı proje bazlı yöntemlerle öğrenmeleri hedeflenmiştir.
 • Programımızın bir bölümü de her seviyede evrensel değerleri işlediğimiz etkinliklerden oluşmaktadır.
 • Öğrencilerimizde merak uyandıran ve onların ilgisini çeken konuların araştırılarak öğrenilmesi ve bunlarla ilgili hazırladıkları yaratıcı projelerin yazılı ve sözlü olarak sunulmasıyla gerçekleştirilen derslerimizde, İngilizce, bir kurallar dizisi olarak değil, öğrenme ortamındaki doğal iletişim dili olarak kullanılır. Öğrencilerimiz İngilizceyi İngilizce deneyimlerle öğrenirler; belli bir amaca yönelik ve anlamlı durumlarda kullanarak geliştirirler. Böylelikle, ana dile yakın bir akıcılığa sahip olmuş olurlar.
 • Anaokulunda başlayan Jolly Phonics İngilizce okuma ve yazma programı birinci sınıfta da devam eder.
 • Öğrencilerimizin dili doğru ve akıcı kullanmaları açısından yabancı dil öğretiminin olmazsa olmazı olan okuma etkinlikleri ders saatleriyle sınırlı kalmaz. Her hafta okul kütüphanesinde düzenli olarak yapılan dersler, kütüphaneden alınan kitapların evde okunup hazırlanan proje ya da kitap raporlarının sınıfta sunulması gibi etkinlikler ve her sınıf düzeyinde kullanılan dijital okuma programlarıyla öğrenciler ders dışında da okuma alışkanlığı edinmeye yüreklendirilirler.
 • Birinci sınıfta ses eğitimiyle başlayan programımız, her seviyede öğrencilerimizin düzeylerine ve ilgi alanlarına uygun yaratıcı yazma çalışmalarıyla devam eder. Dördüncü sınıftan itibaren öğrencilerimiz, eleştirel düşünme becerileri ile yazılı ve sözlü iletişimi kullanarak yaş ve seviyelerine uygun metinleri yorumlamaya ve benzerlerini yazmaya başlarlar.
 • Derslerimizin büyük bölümünün grup çalışmalarıyla işlenmesi, öğretmenlerimizin öğrencilerimizin öğrenme stillerini, ilgi alanlarını ve İngilizce düzeylerini görmelerine ve programımızı farklılaştırmalarına olanak sağlar. Ayrıca, okulumuza ara sınıftan kaydolan öğrencilere ders dışında yapılan etütlerle takviye programı uygulanır.
 • Öğrencilerimizin ilgisini, yaratıcılığını geliştirmek, bağımsız dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmalarını teşvik etmek, böylelikle kendi kendilerine öğrenen bireyler olmalarını sağlamak amacıyla ders içinde ve dışında teknoloji desteğinden faydalanılır. Teknoloji desteği öğrencilerimize öğretmenlerinin gözetiminde internet üzerinden dünyanın farklı yerlerindeki yaşıtlarıyla ortak projeler üzerinde çalışma fırsatı vermektedir. Böylelikle öğrencilerimiz doğal ortamda İngilizce iletişim becerilerini geliştirirken, erken yaşlarda farklı kültürleri tanıyıp, onlarla iş birliği yapma olanağını bulabilmektedirler.

İLKOKUL SÜRESİNCE İNGİLİZCE DERSLERİNDE ÖLÇME –  DEĞERLENDİRME
Değerlendirmedeki amacımız, bilginin hızla yenilenerek değiştiği günümüzde ‘öğrenmeyi öğrenme’ ve ‘yaşam boyu öğrenme’ ilkelerini benimsemiş ve yaşam biçimi haline getirmiş bireyler yetiştirmektir. Değerlendirme öğrenme sürecin önemli bir bölümüdür. Bu nedenle sınıf içi öğrenme etkinliklerinde olduğu gibi, öğrencinin değerlendirme sürecinde de aktif olarak yer alması, notlara odaklanmak yerine öğrenme sürecinin neresinde olduğunu, güçlü ve zayıf yanlarını belirleyerek buna göre bir sonraki aşama için hedef belirlemesi çok önemlidir.

 • Bu amaçla 1-3. sınıflarda her tema bitiminde öğrenciler ünite sonu değerlendirmelerini tamamlar ve öğretmenleri tarafından değerlendirilirler. 3. ve 4. sınıflarda farklı değerlendirme metotları kullanılarak öğrencilerin öğrendikleri ve eksik kazanımları belirlenir ve pekiştirilmesi için öğretmen tarafından desteklenir.
 • Öğrencilerimizin zamanla kendi öğrenme stillerinin farkına vararak kendileri için en uygun öğrenme ve çalışma becerilerini geliştirmeleri ve yaşam boyu bağımsız öğrenenler olma yolunda ilk adımları atmaları beklenir. Böylelikle yabancı dil öğreniminde kişisel değerlendirme ve öğrenme sorumluluğu, dil öğrenme sürecinin önemli bir parçası haline gelir.
 • 1-3. sınıf öğrencilerimiz dönem sonunda dil beceri ve gelişimlerini gösteren ayrıntılı alternatif karnelerle değerlendirilirler.
 • 4. sınıf öğrencilerimize MEB yönetmeliği gereği, her dönem farklı öğrenme becerilerinin test edildiği bölümlerden oluşan iki adet yazılı sınav uygulanır. Sınav sonuçları sınıf içinde açıklanır, öğrencilerimize dağıtılarak eksiklerini görmeleri sağlanır ve gerekli görülen bölümlerle ilgili bireysel ve grup bazında pekiştirme çalışmaları yapılır. Öğrencilerimizin sınıf içi performans notları ise yaptıkları sınıf içi çalışmalar, ödevler, İngilizce sözel becerileri ve derse karşı ilgi ve tutumları değerlendirilerek verilir.