1Türk Eğitim Derneği ne zaman kurulmuştur? Kurucuları kimlerdir? Amacı nedir?
Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Atatürk, 1 Kasım 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma çağrıda bulunmuştur. Türk Eğitim Derneği, bu temel vizyon doğrultusunda, Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde doğmuş ve 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsü edinmiştir. İlk adı "Türk Maarif Cemiyeti" olan Derneğimiz, 1946 yılından itibaren, "Türk Eğitim Derneği" adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.
2Ambleminizdeki ay, yıldızlar ve meşalenin anlamı nedir?
Ay: Türk bayrağından alınmıştır.
Meşale: Eğitim sembolü olarak derneğimizin amacını yansıtır.
Yıldızlar: Derneğimizin kuruluşu ve gelişmesinde büyük katkısı olan, ilk yönetim kurulunda yer alan beş üyeyi sembolize eder.
3TED İstanbul Koleji Vakfı ne zaman kuruldu? Kurucu kimlerdir?
Vakfımız, 1997 yılında İstanbul’da yaşayan çok sayıda TED Ankara Koleji mezununun en büyük ortak hedefi olan; gurur duydukları TED bayrağını, İstanbul’da da dalgalandırmak üzere bir araya gelmeleri ve bu amaçla aralarından seçtikleri 12 kurucu üyeyi görevlendirmeleri ile kurulmuştur. Bu özelliği ile ilk ve tekdir.
Kurucular;
Aclan Acar
Doç. Dr. Ahmet Kurtaran
Prof. Dr. Erdal Poyrazoğlu
Engin Akçakoca
Akın Öngör
Ali Haydar Üstay
Prof. Dr. Hüveyda Başağa
Kâmil Özçoban
Münüre Leyla Üstel
Melih Çelet
Dr. Atom Damalı
Murat Dedeman
Vakfımızda; 40 kişiden oluşan bir seçilmiş Mütevelli Heyeti bulunmaktadır.
Vakıf Yönetim Kurulu; Mütevelli Heyeti tarafından seçilen üyelerden oluşur.
4TED İstanbul Koleji Vakfı’nın kuruluş amacı nedir?
Amacımız: Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, "Öğrenenlerin Okulu" felsefesinden yola çıkarak, insanlığa katkıda bulunan, toplumda lider ve model olacak bireyler yetiştiren örnek ve öncü bir kurum olmaktır.

Anaokulundan başlayıp ilköğretim ve ortaöğretim boyunca, ulusal ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan, çağın getirdiği değişim ve gelişmelere uygun bir şekilde, ortaya çıkarılan bireysel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yaparak-yaşayarak-araştırarak öğrenen, Türkçe'nin yanında en az bir yabancı dili etkin düzeyde kullanabilen, çevreye duyarlı, sağlığına önem veren, spor ve güzel sanatlarla ilgili, uluslararası ve kültürler arası kavrayışa sahip, evrensel değerleri özümsemiş, sosyal ve akademik yönden donanımlı öğrenciler yetiştirerek onları yüksek öğrenime ve başarılı bir geleceğe hazırlamaktır.
5Diğer TED okulları ile bağlantınız nedir?
TED İstanbul Koleji diğer TED okulları ile Türk Eğitim Derneği çatısı altında aynı ilke ve amaçlar doğrultusunda işbirliği yapmaktadır.
TED okulları arasında, uygulamalarda , kurumsal farklılıklar olabilir.
6Okulunuzun Mezunlar Derneği var mı?
TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi ilk mezunlarını 2002-2003 yılında vermiş ve TED İstanbul Koleji Mezunları Derneği, TEDMED adıyla 08 Ekim 2003 tarihinde faaliyete geçmiştir. TED İstanbul Koleji Mezunları Derneği ; mezunlarımız arasındaki sosyal dayanışmayı sağlamak, TED İstanbul Koleji Vakfı Okullarına , Türk Eğitim Derneği’ne ve TED İstanbul Koleji Spor Kulübüne katkıda bulunmak amaçları ile kurulmuştur.
Ayrıntılı bilgi için :https://www.tedmed.org.tr/
7TED İstanbul Koleji Vakfı Burs olanakları nelerdir?
 • Başarı Bursu
  • Mevcut öğrenciler için;
   4-5-6-7- Lise Hazırlık – 9-10-11. sınıflar seviyesinde; her Öğretim Yılı sonunda seviye 1-2-3. sü olan öğrencilere bir yıla mahsus olmak üzere değişen oranlarda,
   8. sınıf öğrencileri için : 5-6-7-8. Sınıf ağırlıklı ortalamalarına göre Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile her Öğretim Yılı sonunda belirlenen yüzdelik dilime giren öğrencilere verilir. Bu burs, öğrencilerin lise yaşamları süresince devam eder. Bu öğrencilerin bursu , lisede yılsonu ağırlıklı ortalamaları 70’in altında olduğunda  ve Davranış Notları Disiplin Kurulu yaptırımı ile düştüğünde kesilir.
  • Yeni Kayıt öğrenciler için;
   Öğrencinin okula kaydı; yüksek başarı ile kabul olduğunda o yıla ait burs kontenjanına göre verilebilir.
 • İhtiyaç Bursu:
  • Mevcut öğrenciler için;
   Başvurular her yılın Mart ayında Kayıt Kabul Birimi tarafından duyurulur ve alınır.
  • Yeni Kayıt öğrenciler için;
   Öğrencinin mali ve idari kaydı yapıldıktan sonra, ihtiyaç bursu başvurusu Kayıt Kabul Birimine yapılır. Başvurular;  o yıla ait burs kontenjanına göre değerlendirilir.