DEYİM VE ATASÖZLERİYLE İLGİLİ RESFEBE ÇALIŞMASI
Öğrenciye birkaç resfebe örneği verilir. Öğrenci yirmi deyim ve atasözü belirleyip öğretmenine danışır. Öğretmenin onayladığı en az on adet deyim ve atasözünü kendi çizimi ya da dijital araçla resfebe olarak tasarlar. Tasarladığı resfebelerin arkasına açıklamalarını yazar. Buna ek olarak ödevi seçme nedenine dair bir yazı yazar; bu yazı, ödevin ön sözünü oluşturur.

TİYATRO VE FOTOROMAN
Dünya Edebiyatında yer alan bir tiyatro eseri okunur. (Shakespeare-Romeo ve Juliet) Olay örgüsüyle ilişkilendirilen çizimler ve çeşitli yayınlardan elde edilen küçük görseller/fotolar ile olay anlatılır. 

ŞİİR ANTOLOJİSİ
Öğrenci Cahit Sıtkı Tarancı’nın on adet şiirini tematik olarak seçer. Bu antolojide şiirler yazılış sırasıyla yer almalıdır ve öğrenci her şiiri yorumlar. Cahit Sıtkı Tarancı’nın hayatı, ilginç anekdotlar ve görselleri de antolojiinin başında yer almalıdır.

DİL BECERİSİ VE UYGULAMA GELİŞTİRME
Türkçede yaygın olan yazım yanlışları ile ilgili ilginç ve eğlenceli oyunların olduğu bir aplikasyon geliştirilir. Teslim döneminde sınıfta uygulanabilmelidir. Sonrasında ölçme aracı olarak başarı durumu sunulacaktır.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” KAVRAMI İLE İLGİLİ KISA FİLM
Eko-şiir, ekosistem, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik kavramlarının edebiyatımızdaki yerini araştıran bir deneme yazısı yazar. Ardından okulda geçen bir kısa film senaryosu oluşturur ve hayata geçirir.

ÖNEMLİ: Proje konularının hazırlanma yönergelerine ve değerlendirme kriterlerine konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Esra PARLAK - Burcu ERTUĞRUL
TDE Öğretmenleri

Nalan EKMEKÇİOĞLU
TDE Bölüm Başkanı

Esra ÖZTERMİYECİ 
 OKUL MÜDÜRÜ