Sayın Veli,
Sizlerin de çok iyi takip ettiğiniz gibi COVID-19 Pandemisinde hastalığa yakalananların sayısı çok hızlı bir şekilde artmaya devam etmektedir.
Ülkemizde enfeksiyonun henüz kontrol altına alınamamasının yanında, şu anda İstanbul ili için de ciddi bir risk belirtilmiştir. Tüm ülke vakalarının % 40 ından fazlası İstanbul’da görülmektedir.
Okulumuzda çocuklarımız ve çalışanlarımız için maksimum düzeyde alınabilecek tedbirleri oluşturmak için tedbirleri oluşturmaya çalışıyoruz. Hem oluşturulan akış planları hem de fiziki yapılanmanın sürekli revize edilmesi ile okul içerisinde kontrolü sağlamaya büyük bir çaba harcıyoruz.
Temaslı vakalar, enfeksiyonu alanlar ve yakın temaslılar okulumuzda da çıkmaktadır ve bu konuda, bu kişi/lerle temaslı/yakın temaslı olan öğrenci velileri/personel de yazılı olarak bilgilendirilmektedir. Bu durumlarda COVID-19 Komitemizin aldığı kararlar doğrultusunda, test uygulamaları, izolasyon ve bireysel/toplu karantina planlarını devreye sokuyoruz.
Sizlerden beklentilerimiz bu sürece vereceğiniz dikkat ve katkılardır. COVID-19 Komitesinin aldığı önlemler paketi çerçevesinde bu kuralları değiştirmeye çalışmamanız, sizler tarafından eve taşınması muhtemel enfeksiyon açısından tedbirleri daha fazla arttırmanız ve sağlık problemleri çıktığında hem çocuklarınız hem de kendiniz beklemeden sağlık kuruluşuna başvurmanız ve bizleri bilgilendirmeniz çok önemlidir.
Ateşli çocuklarımızın okula gönderilmemesi, sağlık durumları değişen çocuklarımızın hemen okuldan alınmaları, okul içinde ve sosyal çevrede çocuklarımıza yapacağımız maske takma uyarısının arttırılması, çocuklarınızın kalabalık alanlara girmelerine izin vermemeniz, sizlerin de mümkün olduğunca kalabalıklardan kaçınmanız bu süreci hep birlikte daha az sağlık sorunu ile atlatmamıza yardımcı olacaktır.
Sağlıklı günlere ulaşmak dileklerim ve saygılarımla.

Ayşe ŞAYLI
OKUL DOKTORU
COVID 19 KOMİTESİ

Dear Parent,  
As you closely keep up with, the number of cases infected with Corona virus is rapidly increasing.
Besides the fact that the pandemic has not been taken under control in our country yet, it is stated that Istanbul is in greater risk. More than 40% of all the cases in Turkey are seen in Istanbul.  
We are striving to take measures to a maximum level for our students and employees in the school.  We are making a great effort to control the situation in the school by constantly revising our flow plans and the physical structuring.
There are contacts of Covid-19 cases, infected persons, and close contacts of Covid-19 cases in our school, too, and the parents of the students/employees who contact them are informed in writing. In such cases, we put into action the tests, isolation, and individual/collective quarantine plans into action in accordance with the decisions of our Covid-19 Committee.
Our expectation from you is your attention and contribution to the process. It is very important that you follow the rules determined within the scope of the measures taken by the Covid-19 Committee, further increase the precautions you can take to avoid bringing the infection into your home, immediately go to a hospital in case of any health problem, and inform us.
It will be helpful for all of us to overcome this process with less health problems if you avoid sending your child to the school when s/he has high fever, immediately pick up your child from the school when they suffer any health problem, warn your children more often about wearing their masks in the school and in the social environment, do not allow your children to go to crowded places, and you avoid going to the crowded places personally as far as possible.
I hope we will have healthy days again.
Kind Regards,
Ayşe ŞAYLI
SCHOOL DOCTOR
COVID 19 COMMITTEE