TED İstanbul Koleji Vakfı, 23.07.1997 tarihinde TED Ankara Koleji mezunu eğitim gönüllüsü 12 gerçek kişi (Kurucu Gerçek Kişi Mütevelli) ile Türk Eğitim Derneği ve TED Ankara Kolejliler Derneği (Kurucu Tüzel Kişi) tarafından Vakıf kuruluş resmi senedinde yazılı olduğu üzere, çağdaş düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmak amacı ile kurulmuştur. Vakfımız eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1998 yılında başlamıştır. TED İstanbul Koleji Vakfı, İstanbul 8 Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18 Kasım 1997 tarih, 1997/334 Esas, 1997/483 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Vakfımızın tescili 29 Aralık 1997 tarihli Resmî Gazetede ilan edilmiştir. TED İstanbul Koleji Vakfı, kuruluş resmi senedinin Mahkeme tarafından tescil edilmesi ile Tüzel Kişilik sıfatını kazanmıştır. Okul ve kampüs binaları dahil üzerinde kurulu bulunduğu arazinin mülkiyetinin tamamı, TED İstanbul Koleji Vakfı’na aittir.

Vakfımız, kurulduğu 1997 yılından bugüne kadar Yönetim Kurulu ve yetkin eğitim kadrosu tarafından belirlenip uygulanmış olan eğitim yöntemi, içeriği, programları ve yönetim anlayışı ile çeyrek asra yakın bir süredir KURULUŞ AMACINA hizmet vermektedir. TED İstanbul Koleji Vakfı, Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında “Öğrenenlerin Okulu” olma hedefi ile ülkesine ve insanlığa katkıda bulunan, toplumda lider ve rol model olacak bireyler yetiştiren örnek ve öncü vakıf okulu vizyonu ile hareket etmiştir ve aynı ilkeler ışığında eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

TED İstanbul Koleji Vakfı Yönetim Kurulu; Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından seçilen bir başkan ve üç üye ile Türk Eğitim Derneği tarafından atanan bir üye, TED Ankara Koleji Vakfı tarafından atanan bir üye ve TED Ankara Kolejliler Derneği tarafından atanan bir üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu kararları salt çoğunluk ile alınmaktadır. Sonuç olarak; Türk Eğitim Derneği 7 kişiden oluşan Vakıf Yönetim Kurulunda yalnızca bir üye ile temsil edilmektedir. TED İstanbul Koleji Vakfı kuruluş resmi senedinde, Türk Eğitim Derneğine Vakfın yönetimi/idaresi ile ilgili imtiyaz ve ayrıcalık sağlanmamıştır. Vakfımız, yetkili organları tarafından yasa, yönetmelik, Vakıf Resmi Senedi hükümlerine ve özellikle Vakfın kuruluş amacına uygun olacak şekilde ilkeli bir yönetim anlayışı ile bugüne kadar yönetilmiştir. Vakfımızın yetkili organları ile Türk Eğitim Derneği de dahil tüm üyeleri yasal mevzuat ve TED İstanbul Koleji Vakfı kuruluş resmi senedi hükümlerine uygun hareket etmek zorundadır. TED İstanbul Koleji Vakfı, kuruluş resmi senedine göre her yıl düzenli olarak Vakfımız gelirlerinden Türk Eğitim Derneğine ödeme de yapmaktadır.

1997 yılında Vakıf olarak kurulan ve bu tarihten itibaren özerk yapısı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden TED İstanbul Koleji Vakfı, 30 Aralık 2010 tarihinde, kuruluşundan tam 13 yıl sonra, Türk Eğitim Derneği ile “kitap, kıyafet, eğitim araç ve gereçlerinin” satın alınması ve Vakıf Yönetim Kuruluna eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında tavsiye niteliğinde görüş bildirilmesi için “Eğitim İş Birliği Sözleşmesi” imzalamıştır.
TED İstanbul Koleji Vakfı, isim ve diğer haklarını iddia edilenin aksine 2010 yılında imzalanmış “Eğitim İş Birliği Sözleşmesi” ile kazanmamıştır. Bu nedenle sahip olduğu isim ve diğer haklarının “eğitim iş birliği sözleşmesinin” feshedilmesi ile kaybı da kesinlikle söz konusu değildir. TED İstanbul Koleji Vakfı; Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurulmuş, bağımsız ve ayrı bir tüzel kişilik kazanmış, sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetime tabi tutulabilen, tam özerk yapıya sahip bir okuldur. Vakfımız, kurulduğu günden bugüne 25 yıla yakın süre boyunca ve 2.000’e yakın mezunu ile TED isminin ve meşalesinin İstanbul genelinde markalaşmasına en önemli katkı sağlayan ilk Vakıf okuludur.

30 Aralık 2010 tarihinde, Türk Eğitim Derneği ile imzalanmış olan Eğitim İş Birliği Sözleşmesi; TED İstanbul Koleji Vakfı kuruluş resmi senedini değiştiren veya Vakfımızın yönetimi ve denetimi üzerinde Türk Eğitim Derneği’ne yetki ve imtiyaz sağlayan bir sözleşme değildir. Bu sözleşmenin feshi de Vakfımızın hukuki kimliğinde, Mahkeme Kararı ile tescil edilen Vakıf Senedi ile sağlanan özerk, bağımsız yapısında hak ve yetkilerinde herhangi bir değişiklik yaratmamıştır.  TED İstanbul Koleji Vakfı kuruluş Resmi Senedi ile Türk Eğitim Derneğine sağlanmış olan haklar ve yüklenen edimler bu nedenle aynen devam etmektedir. TED İstanbul Koleji Vakfı kuruluş resmi senedi yetkili ve görevli Asliye Hukuk Mahkemesi haricinde Türk Eğitim Derneği Başkanının şahsi kararı veya tercihi ile değişebilecek bir senet değildir.

TED İstanbul Koleji Vakfı; Türk Eğitim Derneği ile imzalanmış olan Eğitim İş Birliği Sözleşmesinin feshedilmiş olması nedeni ile kitap, giysi ve diğer eğitim gereçlerini 2010 yılından önce olduğu gibi Türk Eğitim Derneği yerine ilgili üreticilerinden doğrudan temin edecektir, bununla beraber İSMİNDE, yapısında, işleyişinde, eğitim yöntem ve şeklinde, vizyon ve amaçlarında hiçbir değişiklik olmadan, Türk Eğitim Derneği’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakılan eğitim meşalesini, TED ruhunu ilelebet yaşatacak yasal haklara, yetkiye, güç ve iradeye sahiptir. Önceki yıllarda olduğu gibi okulumuzdan mezun olan her bir öğrenci TED İstanbul Koleji Diploması sahibi olmaya devam edecektir.

 

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI YÖNETİM KURULU