4. sınıfdan 12. sınıfa kadar hazırlanan  koro programımız, koro müziğini tanıtmak ve sevdirmek için, zengin eğitim içeriği eşliğinde sesini nasıl kullanacağını öğretmeyi ve öğrencilerin koro müziğini hayatlarının bir parçası haline getirmelerini hedefler. çalışmaları, ödev sorumluluğu ve evde solfej çalışmalarını tekrar etme, çalışma bilinci geliştirme, nota-ritim çalışmaları ile ilerlemektedir.  Koro derslerinde bireyin ses çıkarma sürecinde gövdesinden maksimum faydalanmasını sağlayacak egzersizler ve alıştırmalar öncelikle yer alır. Doğru ses ve doğru artikülasyon çalışmaları derslerin omurgasını oluşturur. Eşlikli söylenilen parçalarla uygulamalar yapılarak süreç tamamlanır.

Derslerimizde, akademik yeterliliğe sahip öğretmenlerimiz tarafından beden-zihin rahatlığını sağlayan pedagojik unsurlar eğitimin bir parçası haline getirilmiştir. Yapılan derslerde öğrencilerin kişisel öğrenme ritimlerine paralel programlar uygulanmaktadır. Koro branşında çalışmalarınıza devam ederken, okul sonrası bireysel derslerde  LCM (London College of Music) ve sınav merkezi olduğumuz, ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music)  sınav programlarına da öğrenci hazırlamaktadır.

İngiltere merkezli Akademilerin müzik alanında uygulamakta olduğu sertifika ve diploma programı, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere uluslararası geçerliliğe sahip bir eğitim ve sınav sistemidir. Toplu teori ve solfej dersinin ardından bireysel şan derslerine katılıp, dönem sonunda uygulanacak sınavlar sonucunda uluslararası   sertifika sahibi olabilirsiniz.