Okul öncesi öğrencilerimiz ‘’Dilimizin Zenginlikleri Projesi’’ eylem planı kapsamında öğretmenleri rehberliğinde sözel dil becerilerini geliştirmeye yönelik hikâye kartı hazırlama, hikâye tamamlama etkinliklerini gerçekleştirdiler. Hazırladıkları çalışma ve görsellerini okul panolarında sergilediler. Ailelerimiz de gözlemci olarak etkinliklere katıldı.