Okulumuzda, öğrencilerimizin öğrenim süreleri boyunca, onların bireysel yeteneklerini keşfetmek, becerilerini dengeli ve disiplinli bir şekilde geliştirmek, toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Yaratıcılık, Spor ve Toplum Hizmeti alanlarından oluşan Sosyal Etkinlikler Program uygulanmaktadır.

Yaratıcılık Alanı; bilimsel, kültürel ve yaratıcılık içeren tüm aktiviteleri, projeleri, yarışmaları, buluşları sergilemeyi ve öğrencinin, toplum hizmeti projelerini tasarlamada ve gerçekleştirmede kişisel yaratıcılık göstermesini kapsar.

Spor Alanı; bireysel sporlara, takım sporlarına ve fiziksel aktivitelere katılmayı kapsar.

Toplum Hizmeti Alanı; toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapılan tüm çalışmaları kapsar.
Sosyal Etkinlik Programı; resmi törenler, öğrenci kulüp çalışmaları, geleneksel etkinlikler, proje ve sunumlar, ulusal ve uluslararası yarışmalar, Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı ve toplum hizmeti çalışmaları ile  birlikte yürütülür.

Sosyal Etkinlik  programımızda  katılımcılık, plancılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir. Bu ilkeler doğrultusunda Sosyal Etkinlik Programı gerçekleştirilir.

Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştiren ve spor alanlarında eğitimli kılan, toplum hizmeti çalışmaları yaparak yaşadıkları çevreye yararlı bireyler olmayı öğreten Sosyal Etkinlikler,  onları akademik olarak donanımlı kılan öğretim programlarımız yanında  sosyal açıdan da donanımlı bireyler olmalarını  sağlayacak ve yaşam kalitelerini artıracaktır.