1. Din olgusunun birey ve toplum üzerindeki etkisi ile ilgili sunum hazırlama
2. Hz. Nuh kıssasının bireye ve topluma verdiği dini- ahlaki öğüt ve çıkarımlar hakkında sunum hazırlanması.
3. Hz. Muhammed’in örnek ve güzel ahlakının örneklerini belirten infografik görsel tasarlama.

ÖNEMLİ: Proje konularının hazırlanma yönergelerine ve değerlendirme kriterlerine konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ADNAN KAPLAN
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrt.

İPEK PEKMEZCİ
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı

MURAT AVCU
Okul Müdürü