KÜLTÜREL ÇATIŞMA UNSURLARI KONULU BİR EDEBİ MAKALE
Peyami Safa’nın “Fatih- Harbiye” romanı ile Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Kiralık Konak romanlarında kültürel değişim ve çatışma konulu bir edebi makale yazılması.

ŞİİRDE ZİHNİYET KONULU BİR EDEBİ MAKALE
Fransız sembolist şairlerinden tercih edilecek ikisinin toplam beş şiiri ile (Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire…) Türk Edebiyatı’nda “saf şiir” anlayışıyla yazılmış beş şiirin; sanatçıların yaşam öyküleri, dönemin şartları, zihniyet özellikleri ve şiirlerin içerik, yapı unsurları doğrultusunda karşılaştırıldığı edebî bir makale yazılması.

EGZİSTANSİYALİZM KONULU BİR EDEBİ MAKALE
Egzistansiyalizmin özelliklerinin, temsilcilerinin; ortaya çıkışını hazırlayan toplumsal, kültürel, siyasi, ekonomik nedenlerin ve genel olarak sanata ne şekilde yansıdığının örnek eserler üzerinden belirlenmesi; Kafka’nın eserlerindeki egzistansiyalist unsurların belirlenmesi, Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” romanındaki egzistansiyalist unsurların belirlenmesi ve bunların Kafka’nın eserleriyle karşılaştırıldığı bir edebi makale yazılması.

ŞAİRLERİ KOVMAK İSTEYEN ŞAİR KONULU BİR EDEBİ MAKALE
Felsefe tarihinde kilit noktası olan Platon’un “Devlet” adlı eserinden yola çıkarak hastalık belirtileri gösterme noktasına kadar gitmiş, gelgitli sanat-felsefe ilişkisindeki paradoksal diyebileceğimiz çarpıklığın sebepleriyle incelenmesi. Platon’un bir taraftan gerçeklikten uzak, görünüşün taklitçileri olarak gördüğü şairleri/sanatçıları ideal “Devlet”inden sürgün ederken diğer taraftan da diyaloglarında şair olarak görülmesine yol açan -şairleri kovmak isteyen şair- metafor ve mitlerle konunun detaylandırılması, Platon’un sanatla olan bu çift yönlü ilişkisinin sebepleriyle incelenmesi, konuyla ilgili bir edebi makale yazılması.

MANKURTLAŞMA KONULU BİR EDEBİ MAKALE
Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel kitabından hareketle “mankurtlaşma” kavramı etrafında bireyin özneden nesneye dönüştürülmesinin sebepleriyle incelenmesi, etkenden edilgene geçiş fikri yani dışı insan, içi saman bir korkuluğa dönüşmenin unsurlarının tespit edilmesi, seçilen postmodern romanlardan birindeki karakterin Juan-Juanlarla olan benzerliğinin incelenmesi, konuyla ilgili bir edebi makale yazılması.

KIRMIZI SAÇLI KADIN KONULU BİR EDEBİ MAKALE
Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın adlı eserindeki metinler arasılığın sebepleriyle incelenmesi, metinler arasılığın yapıldığı edebi tekniklerin metinden tespitinin yapılması, metinler arasılık yapılan eserlerden birinin seçimi ve seçilen eserdeki olayın geçtiği varsayılan coğrafyalardaki sosyal, dini, kültürel, siyasi, ekonomik, şekil ve içerik yönünden incelenmesi, sanatçının hayatın esere yansımalarının sanatçının duyuş tarzında ve yapıtlarında nasıl etkili olduğu doğrultusunda konunun analiz edilmesi ve romanın atıfta bulunduğu bu edebi türün de – nedenleriyle birlikte- eserle olan bağlantısının açıklanmasını içeren bir edebi makale yazılması.

SÖZLÜ KÜLTÜRÜN PSİKODİNAMİĞİ KONULU BİR EDEBİ MAKALE
Sözlü kültürün psikodinamiğinin verbomotor yaşam biçimi bağlamında incelenmesi, yaşanılan coğrafyadaki sözlü ve yazılı kültür arasındaki temel farklılıkların insana yansımasının tespiti, sözlü anlatıdaki fiziksel şiddetin hayata yansımalarının bir destan/efsane üzerinden verilmesi, (Örneğin, İlyada Destanı 8. veya 10. bölüm vb. bugün ekranlarda izlenilen bir şiddetle etki olarak yaklaşık derecelerdedir.) seçilen destan/efsanenin zihniyet ve sözlü kültür bağlamında incelenmesi, sözlü kültürün gücünün değişim ve dönüşümle bugünkü yansımalarının tespit edilmesi konulu bir edebi makale yazılması.

ORYANTALİZM/ ŞARKİYATÇILIK KONULU BİR EDEBİ MAKALE
Oryantalizm ekolüne mensup Fransız ressam Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ’ün 4 resminin incelenmesi, resimlerin derinlemesine yorumlanması, eserlerin oryantalist olmasının sebepleriyle incelenmesi, eserlerdeki tema, sosyal, ekonomik, kültürel şartlara dair çıkarımlarda bulunulması, resimlerden seçilen bu iki karakterin zihniyet bağlamında incelenmesi, Oryantalizm/Şarkiyatçılık kavramlarının sanatta kendini gösterdiği kültürel değişim ve dönüşümle bugünkü yansımalarının tespit edilmesi konulu bir edebi makale yazılması.

ŞAHMERAN EFSANESİ KONULU BİR EDEBİ MAKALE
Murathan Mungan’ın Şahmeran’ın Ölümü hikayesiyle Tomris uyar’ın Ödeşmeler ve Şahmeran hikayesinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, olayın geçtiği varsayılan coğrafyalardaki sosyal, dini, kültürel, siyasi ve ekonomik hayatın, onun duyuş tarzında ve yapıtlarında nasıl etkili olduğu doğrultusunda konunun analiz edilmesi ve bu konuda edebi bir makale yazılması.

*Not: Makaleler, 1500 ile 2000 sözcük arasında- kaynaklar ve dipnot bölümleri hariç- yazılmalıdır.

 

ÖNEMLİ: Proje konularının hazırlanma yönergelerine ve değerlendirme kriterlerine konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Kübra ÇEÇEN- Burcu ERTUĞRUL
DERS ÖĞRETMENLERİ

Nalan EKMEKÇİOĞLU
BÖLÜM BAŞKANI

Esra ÖZTERMİYECİ
OKUL MÜDÜRÜ