- DİVAN ŞİİRİ VE CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİNDE İMGE KARŞILAŞTIRMASI
Cumhuriyet dönemi şiiri ve divan şiirlerindeki imge kullanımının, dönem özelliklerinin, şiirde imge kullanımında değişen özelliklerinin karşılaştırılması

- BİR TİYATRO ESERİNİN YAZILI METNİ İLE ESERİN SAHNELENMİŞ HALİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Okunan bir tiyatro eserinin sahnede izlenmesi ve ardından yazılı metinle sahneye uyarlanmış halinin karşılaştırılması

- OSMANLI DÖNEMİ İLE GÜNÜMÜZDE İNSANIN DOĞA(ÇEVRE) ALGISINI VE GÖRÜNTÜSÜNÜ KARŞILAŞTIRMA / DOĞA BİLİNCİNİN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM ÜRETME
Halk ve divan edebiyatında şiirlere yansıyan doğa algısını, insanın doğaya bakışını bugünkü doğaya bakış ve anlayışla karşılaştırma

- ŞİİRİ ÖYKÜYE DÖNÜŞTÜRME
Yahya Kemal’in Sessiz Gemi ya da Orhan Veli’nin Kitabe-i Sengi Mezar adlı şiirlerinden birini seçip, bu şiiri tüm öykü unsurlarını kullanarak ( konu-yer-zaman-kişiler-çatışmalar-dil ve anlatım teknikleri) bir öyküye dönüştürme.

- RADYO PROGRAMI HAZIRLAMA
Seçilen bir konuda 30 dakikalık bir radyo programı hazırlanması. (Projeniz; spor, sanat, bilim, mitoloji, uzay, sürdürülebilirlik, yapay zekâ, teknoloji konularından biri olmalı.)

- “DUMRUL İLE AZRAİL” İLE “İLAHİ KOMEDYA” ADLI ESERLERİN MİTOLOJİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Murathan Mungan’ın “Dumrul ile Azrail” eseri ile ve Dante’nin “İlahi Komedya” adlı eserlerinin mitolojik ögeler ve mitoloji anlayışları açısından karşılaştırılması

ÖNEMLİ: Proje konularının hazırlanma yönergelerine ve değerlendirme kriterlerine konuların üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Özlem ERİKÇİ - Necmiye ALICIER - Sedef ERTÜRK
TDE DERS ÖĞRETMENLERİ

Nalan EKMEKCİOĞLU
TDE
BÖLÜM BAŞKANI

Esra ÖZTERMİYECİ
OKUL MÜDÜRÜ