- Ana dilimizi doğru ve etkin kullanma,
- Sağlıklı iletişim kurma,
- Kitap okuma,
- Türk edebiyatının tarihi gelişimini seçkin eserler aracılığıyla kavrama,
- Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini eleştirel bir gözle inceleme,
- Yapıcı-yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilme,
- Yazım ve noktalama kurallarına özen gösterme,
- Sistemli düşünme,
- Kendini yazarak, konuşarak doğru bir biçimde ifade edebilme,